Vårt arbetssätt

Mistra Urban Futures verkar inom området stadsutveckling, där utmaningarna är komplexa och berör många olika sektorer, discipliner och kulturer och där svar och lösningar måste hittas genom samarbete.  

I dag hanteras fortfarande många av utmaningarna inom de traditionella organisationsstrukturerna hos offentlig verksamhet, kommuner, universitet och högskolor, forskningsinstitut och företag. 

Medskapande - tillsammans gör vi skillnad

Vi sammanför därför olika aktörer, från både forskning och praktik som tillsammans medskapar kunskap och förståelse som främjar en hållbar stadsutveckling. Centrumet är en arena som tar sig an frågeställningar och utmaningar inom och mellan städer som ingen enskild aktör kan hantera på egen hand.  

Mistra Urban Futures samlar många olika kompetenser och discipliner. Deltagarna i våra projekt kommer från flera olika forsknings- och kunskapsområden, som företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap, arkitektur, biologi, fysisk resursteori, juridik, humanekologi, teknologi och design.

När vi tar fram kunskap tillsammans, det vi kallar medskapande, och när de som ska använda kunskapen aktivt är med och utvecklar den, nås nya avgörande insikter. Vi menar att detta skapar bättre förutsättningar för att välja rätt väg till en hållbar stadsutveckling.   

Vad vi menar med medskapande 

Medskapandet bygger på helhetssyn och börjar redan när projekten utformas. Det fortsätter sedan till dess att kunskapen och resultaten används, kommuniceras och publiceras. Ett annat sätt att uttrycka det är att medskapande innefattar att gemensamt definiera, utveckla och tillämpa kunskap.

Medskapande innebär både att lära sig av och med varandra. Det är inte en särskild metod utan är snarare ett metodologiskt förhållningssätt som kan tillämpas på olika sätt. Det är ett medel för att nå målet att hantera komplexa samhällsutmaningar.

Vid Mistra Urban Futures bygger medskapandet på ett finansiellt, kommunikativt och organisatoriskt samarbete som sträcker sig bortom de enskilda projekteten. Projekten är centrumets kärnverksamhet, men de centrumövergripande aktiviteterna skapar särskilda förutsättningar som bidrar till projektens framgång. 

Handbok 

Samarbetsprocesser som ägs gemensamt är ovanliga. Vi har samlat våra erfarenheter från uppbyggnadsfasen, framför allt från de pilotprojekt som bedrevs i Göteborg 2010-2011, i en handbok. Den visar på framgångsfaktorer och ger rekommendationer för hur man kan hantera några av de utmaningar som kan uppstå.  

Läs mer och få konkreta tips i vår handbok Gemensam kunskapsproduktion för urbana förändringar. 

Vidare läsning

Tips på vidare läsning:  

Polk, M. (ed) Co-producing Knowledge for Sustainble Cities: Joining Forces for Change. Oxon and New York: Routledge, 2015

Polk, M. 'Achieving the promise of transdisciplinarity: a critical exploration of the relationship between transdisciplinary research and societal problem solving'. Sustainability Science, 2014, DOI 10.1007/s11625-014-0247-7

Jordan, T. 'Deliberative methods for complex issues: a typology of functions that may need scaffolding'. Group Facilitation: A Research and Applications Journal, no.13, pp. 50-71

Polk, M. 'Institutional capacity building in urban planning and policy making for sustainable development: success or failure?' Planning Practice & Research, vol. 26, no. 2, 2011, pp.185-206

Polk, M. 'Integration and implementation in action at Mistra Urban Futures: a transdisciplinary center for sustainable urban development'. In Disciplining Interdisciplinarity: Integration and Implementation Sciences for Researching Complex Real World Problems, G. Bammer (ed.). Canberra: ANU e press, 2013

Polk, M., Kain, J-H. & Holmberg, J. 'Mistra Urban Futures: a living laboratory for urban transformations'. In Regenerative Sustainable Development of Universities and Cities: The Role of Living Laboratories, A. König (ed). Cheltenham: Edward Elgar, 2013, pp. 173-193

Polk, M. 'Transdisciplinary co-production: designing and testing a transdisciplinary research framework for societal problem solving'. Futures, Doi:10.1016/j.futures.2014.11.001