Konferens kring framtidens mat - mat kopplat till resande

Göteborg 9-10 oktober

TFTSWEDEN – Tomorrow’s Food Travel (TFT) är en konferens i Göteborg 9-10 oktober som tar sikte på framtiden och resenärers behov, krav och beteende kopplat till mat och resande. Det är en internationell mötesplats för kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom måltidsturism.

Stadslandet Göteborg (Göteborgs Stad) och Mistra Urban Futures finns representerade på konferensen. Inressanta inslag i programmet handlar om framtidens mat och bland annat scart seafood, sådant vi inte normalt äter från havet, extraordinära erfarenheter från havet (Aquaculture) och turism samt stadsnära matproduktion (urban food culture).

Dag 1: Konferensens första dag kommer att fokusera på trender, utveckling och hållbarhet inom mat, dryck och måltid. Utgångspunkten är den omvärldsanalys och trendrapport framtagen av omvärldsanalysföretaget "United Minds" där fyra huvudtrender har identifierats:
Mat med ett syfte: ekoturismen ökar, medvetenheten kring ”food footprint” ökar och proteinskiftet är ett faktum.
Autentisk matdemokrati: Resenärer och konsumenter förväntar sig hög tillgänglighet på bra och prisvärd mat och ”fast-casual” trenden breder ut sig med fokus på en prestigelös matlagning och avslappnat socialt ätande. Fler produkter uppgraderas, allt från pizza och burgare till falafel och kebab får premium versioner.
Holistisk hälsa: Hälsa breddas och innebär mer än bara kroppen, något som även avspeglas i resandet med fokus på hälsa. Den lokala råvaran blir en central del av hälsoresandet – ät och drick dig frisk. The Nordic diet och våra egna superbär.
Digital verklighet eller Food Tech: VR (virtual reality) och AR (augumentet reality, digitala förstärkta upplevelser) ger möjlighet till helt nya måltidsupplevelser, med ny teknik skapas gastronomiska upplevelser som aktiverar alla sinnen. Här ligger fokus på utvecklingen inom Food Tech och möjligheter som skapas inom detta området.

Dag 2: På Tomorrow's Food Travel kommer att ha ett mer utpräglat besöksnäringsfokus och kretsa kring hur man faktiskt kan applicera/använda sig av dessa trender för att utveckla sin destination och/eller produkt. Hur kan man möta resenärens krav/förväntningar genom sitt utbud.

Konferensen anordnas 9-10 oktober av Visit Sweden, Turistrådet Västsverige och Göteborg & co i samarbete med Handelshögskolans Center för Turism/ Göteborgs Universitet. Deltagarna kommer att få se hur trender, utveckling och hållbarhet inom mat, dryck och måltidsupplevelser kan bidra till att utveckla destinationer och produkter för att möta resenärers förväntningar.

Läs mer i länken och anmälan program Göteborgs Universitet.

Läs mer i länk om innehåll  Visit Sweden.

Läs Poster Abstract i pdf från Göteborgs Stad, Stadslandet och Mistra Urban Futures, och Urban Rural Gothenburgs (EU-projekt) delaktighet.