Grön Produktion. Fokusprojekt Nya affärsmodeller

Andelsjordbruk

Fokusprojekt nya affärsmodeller har identifierat andelsjordbruk som en möjlig affärsmodell att främja den stadsnära matproduktionen. Syftet med detta är att skapa kunskap om hur man kan utveckla och stödja denna affärsmodell för att främja den stadsnära matproduktionen i Västsverige.

 

Vad är andelsjordbruk?

Bild på infofolder andelsjorbrukInformationsfolder
Läs vår kortfattade folder om andelsjordbruk i Göteborg.

Innehåller information om vad är andelsjorbruk är, kort information om vad grön Produktion gör inom andelsjordbruk samt länkar till andelsjordbruk i Sverige.

 

Rekommenderade böcker om andelsjordbruk

 • Sharing the Harvest: A Guide to Community-Supported Agriculture. Elizabeth Henderson and Robyn VanEn.
 • Community Supported Agriculture (CSA): A Farmers Manual. How to start up and run a CSA. Matthew Hayes, Milánkovics Kinga.

Bra hemsidor/information om andelsjordbruk

Grön Produktions praktikant Karin Svensson har gjort en kortare sammanställning som bland annat innehåller beskrivning av andelsjordbruk och sammanfattning av aktiva andelsjordbruk i Sverige idag. Rapporten innehåller även information om andra initiativ och möjligheter för stadsnära matproduktion. Du kan läsarapporten här: ”Den lokala maten”

Grön Produktions uppdrag: Stärka andelsjordbruk i Västsverige

I samarbete med Länsstyrelsen genomförs ett antal aktiviteter under höst 2013 och vår 2014 som leder fram till att en ny affärsmodell kan prövas i verkligheten som ett pilotprojekt under säsong 2014. Syftet med aktiviteterna är att hitta ett antal producenter och konsumenter i staden med omnejd som är intresserade av att tänka nytt och samarbeta runt hur maten kan produceras och distribueras lokalt. Tillsammans kan de skapa nya samarbetsformer och till exempel etablera en stadsnära andelsjordbruk eller pröva CSA i Sverige.

Genomförda aktiviteter:

 • Träff om andelsjordbruk på ekocentrum och Café Planet, 26 november 2014. INBJUDAN . Samarbete med Studiefrämjandet
 • Temakväll: Grön Affärsutveckling mellan stad och land, Blå Stället, Angered, 25 november 2014. PROGRAM. Samarr med Stadslandet/Utveckling Nordost
 • FRAMTIDSVECKAN: Grön Produktion håller till i Frihamnen den 9 oktober 2014 kl 18-20 för att prata mom Andelsjordbruk med olika aktörer. Mer info hittar du HÄR
 • MELLANRUM: 24 september. Medarbetare från Grön Produktion pratar under temat "DEN LOKALA MATEN " - Hur skapar vi bättre ekonomi för närproducerad mat? Här kan se och höra föreläsarna tycka till om aktiviteten.
 • BOKMÄSSAN: 25-26 september 2014. Grön Produktion finns i Studiefrämjandets monter på Bokmässan.
 • ODLINGSDAGARNA 2014: Grön Produktion deltar på Odlingsdagarna i Lärjeån (mer info kommer)
 • Konsument- och producentträff på ekocentrum 5 mars 2014. INBJUDAN. SAMMANFATTNING
 • Producentträff i Svenshögen den 30 Januari 2014. SAMMANFATTNING.
 • Konsumentträff på Ekocentrum 20 november 2013. INBJUDAN. SAMMANFATTNING

NYHET: Inom ramen för projektet Grön Produktion har projektgruppen sökt och fått beviljade medel från VGRs miljöfond för projektet Andelsjordbruk – säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedel. Det nya projektet leds av Länsstyrelsen och löper över 3 år, med start 1 januari 2015. Projektets syfte är att främja kommersiell och lokal livsmedelsproduktion genom att utveckla andelsjordbruk inom Västra Götalandsregionen. Projektet ska skapa nätverk, bygga kunskap och bidra till metodutveckling om hur andelsjordbruk kan bedrivas i regionen. Planen är att projektet ska initiera, följa och stötta minst tre pilotprojekt runt andelsjordbruk från start till uppskalning under tre säsonger.

 

Filer

 • Inbjudan Konsumentträff Ekocentrum 5 mars 2014
 • Anteckningar från konsumentträff 5 mars 2014
 • Informationsblad om andelsjorbruk
 • Kartläggning: Den lokala maten
 • Inbjudan Ekocentrum 26 mars 2014