Forskarskolan vid Mistra Urban Futures

Svårlösta samhällsproblem - hur utvecklar vi praktik och forskning för att lösa dem tillsammans?

De globala hållbarhetsmålen kräver samarbeten över såväl discipliner som sektorer. I delmål 11.3 utrycks detta i behovet av en inkluderande urbanisering. Det innebär att samhällsplaneringen behöver hantera svårlösta problem utifrån olika kunskapsfält och värdegrunder. Både  forskare och andra samhällsaktörer har en viktig roll att spela.

Att samarbeta och forska gränsöverskridande är dock lättare sagt än gjort. Olika drivkrafter, förutsättningar och etiska ramverk sätter olika premisser för deltagande. Det krävs också platser för ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte.
 
Med erfarenheter från Mistra Urban Futures (2010–19), ett internationellt center för hållbar och rättvis stadsutveckling, berättar vi om en gränsöverskridande utbildning där deltagare från den offentliga, privata och civila sektorn tillsammans med doktorander utforskade lömska problem och premisser för samskapande. De praktiserade olika metoder för, och reflekterade kring möjligheter och svårigheter med, gränsöverskridande samarbeten och forskning.
 
Genom korta föredrag får deltagarna förståelse för vad så kallade lömska problemställningar handlar om, och en inblick i nödvändiga kompetenser och möjliga metoder för att hantera dessa. I break-out sessions ges möjlighet att diskutera de svårlösta problem som deltagarna hanterar i sin vardag, och erfarenheter av hur man kan mötas i gränsöverskridande arbetsformer.

Programmet är en del av Formas Mål11-vecka i samarbete med en rad myndigheter. För registrering och övrigt program, besök konferensens hemsida. Sessionen sänds på Zoom från Chalmers; länk för deltagande sänds till alla registrerade dagen före konferensen.
 
Talare
Merritt Polk, professor och prefekt, Göteborgs universitet
Henrietta Palmer, tidigare vice vetenskaplig ledare Mistra Urban Futures

19 oktober kl. 9:00 - 10:30

Foto: Annika Källvik.

Registrering och fullständigt program

Programmet anordnas av Mistra Urban Futures i samarbete med Mistra och Sida