CYKELN SOM MÖJLIGGÖRARE FÖR SOCIALT HÅLLBAR STADSUTVECKLING 

Datum: Ons 29 mars 2017

Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Fri entré! Ingen anmälan.

En cykel är inte bara en cykel. Den innebär frihet att kunna röra sig var man vill i staden utan nästan ingen kostnad alls. Den är också en möjliggörare för möten och integration i samhället. Kom och bli inspirerad av en rad olika initiativ som lyfter cykelns roll i stadsutvecklingen. Ta även del av hur Göteborg stad planerar för cykel, och kopplingen till arbetet med att uppnå ett mer jämlikt Göteborg.

Föreläsare: Karin Ryberg, Västra Götalandsregionen, Hanna Ljungblad och Torunn Renhammar Koucky & Partners AB, Anna Asplind Cykelfrämjandet, Maria Olsson och Malin Månsson från trafikkontoret Göteborg stad. 

Moderator: Jonas Åker GR.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Om Mellanrum

Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden och människan. 

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).

 

Twitter Mistra Urban Futures: @UrbanFutures_SE

Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88