Styrelse 2018-2019

Anna Johansson, ordförande, riskdagsledamot Sveriges riksdag, infrastrukturminister 2014-2017. 

Olivia Bina, Forskningsledare och Vice Direktör vid Institute of Social Sciences vid University of Lisbon, adjungerad forskarassistent vid Dept of Geography and Resource Management vid Chinese University i Hong Kong

Benjamin Bradlow, tidigare Deputy Manager, Secretariat Shack/Slum Dwellers International och Doktorand, Department of Sociology, Brown University

Thomas Elmqvist, Professor, Theme leader, Urban social-ecological systems and globalization, Stockholm Resilience Centre.

Lyla Mehta, Forskardocent vid Institute of Development Studies vid University of Sussex, Storbritannien, Gästprofessor vid Noragric, Norwegian University of Life Sciences.

Carl Mossfeldt, Rådgivare och World Fellow vid Yale University

John Robinson, Professor vid Munk School of Global Affairs och School of Environment vid University of Toronto, Honorary Professor vid Institute for Resources, Environment & Sustainability vid University of British Columbia och Adjungerande Professor vid Copenhagen Business School

Caroline Wanjiku Kihato, Visiting Associate Professor vid the Graduate School of Architecture at the University of Johannesburg.

Ex-officiomedlemmar inklusive representanter från Sida och Mistra, Chalmers som värdinstitution för centret och ledarna för respektive lokal plattform:

Johan Edman, Mistra (finansiär)
Mattias Goksör, Göteborgs universitet (ordförande i konsortierådet)
Fredrik Nilsson, Chalmers (värd)
David Simon, Director, Mistra Urban Futures
Nayoka Martinez-Bäckström, Sida (finansiär)

Plattformsdirektörer:

Stephen G Agong, Kisumu
Margareta Forsberg, Göteborg
Beth Perry, Sheffield-Manchester
Warren Smit, Cape Town
Barry Ness, Skåne

Sekreterare:

Viveka Blomgren, Administrativ Chef, Mistra Urban Futures

Board 2018
Foto av Henrik Sandsjö

Från vänster: Carl Mossberg, David Simon, Lyla Mehta, John Robinson, Anna Johansson och Caroline Kihato. Saknas: Olivia Bina, Benjamin Bradlow and Thomas Elmqvist.

Protokoll styrelsemöten

Här kan du läsa och ladda ner styrelseprotokollen från och med 2014.

Filer

  • Minutes Board meeting No 28, 3 May 2018
  • Minutes Board meeting No 26, 16 November 2017
  • Minutes Board meeting No 25, 13 September 2017
  • Minutes Board meeting No 24, 13 June 2017
  • Minutes Board meeting No 23, 9-10 March 2017