Beslutsunderlag för en hållbar transportplanering

Sandbreck, C-H. (2018). Beslutsunderlag för en hållbar transportplanering. Mistra Urban Futures Policy Brief 2018:1

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
WISE – Well-being in Sustainable Cities
Author(s)
Carl-Henrik Sandbreck
Published year

 

Abstract

I flera decennier har samhällets trafikplanering utgått från fortsatt växande vägtrafik. Samtidigt har samhället formulerat mål om hållbar utveckling som återkommande kolliderar med tradi- tionell planering och beslutsfattande. Varför blir det så? En tes är att dagens analysmodeller och beslutsunderlag är ”spårbundna” och i praktiken motverkar en hållbar stadsutveckling. För att nå en hållbar utveckling krävs sanno-likt ett ”spårbyte”. Innebär det samtidigt påtagligt förändrade beslutsunderlag och beslutsprocesser?

Related publications