Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: Urbana stationssamhällen som verktyg för ett hållbart transportsystem

Forsemalm, J., Johansson, M. & Svetoft, I. (2015). Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: Urbana stationssamhällen som verktyg för ett hållbart transportsystem. (Mistra Urban Futures Report 2015:18).

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande
Author(s)
Joakim Forsemalm Magnus Johansson Ingrid Svetoft
Published year

 

Abstract

N/A

Related publications