Publicerad:

Vad hände sen?

Läs mer om projekt och vad som hände

Läs om våra projekt och hur flertalet av dem har utvecklats under åren.

Mistra Urban Futures arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden.

Vi vill göra verklig skillnad för våra städer och de människor som bor där! Därför är vi nyfikna på vad som hände sen, efter att projekten avslutats. Gjorde de någon skillnad? Lever resultaten kvar?

För att få svar på detta bad vi några journalister gå ut och söka spåren av projekten i olika organisationer. Och det är verkligen spännande att se att det går att hitta många spår på olika håll – både i Göteborg men också regionalt och nationellt! 

Det har lett till berättelser om bland annat hur en handbok kan underlätta arbetet med ekosystemtjänster i staden, hur Göteborgs Stadsmuseum blivit mer tillgängligt, om stadsbyggnadens roll för ökad social hållbarhet i Göteborg, om att jobba med konsumtion och klimat i ett brett perspektiv – från ungdomar till resande och hur Borås nu planerar staden utifrån ett så kallat stråktänk. Och om hållbar grön produktion i staden.

Här kan du läsa några exempel på vad som hände sen, och vilken nytta projekten vid Göteborgsplattformen gjort. 

Du kan även läsa under Städer/Cities, gå till Göteborg, och klicka på blå navigator-länken: Vad hände sen.