Våra eventserier Urban Futures

<< Gå tillbaka till eventsidan

Urban Lunch-time Urban Futures

Aktuell även under 2020

En föreläsning och nätverkslunch för att främst sprida resultat från Mistra Urban Futures och Urban Futures projekt. För dig som är forskare, praktiker, politiker, arbetar inom näringslivet eller intresserad av ämnet. 

Urban Research

Paus på serien

En seminarieform som inleds med en introducerande föreläsning om ett specifikt ämne. Därefter deltar alla i en diskussion om olika frågeställningar och delar kunskap. För dig som är forskare, praktiker eller intresserad av ämnet.

Urban Lecture

Paus på serien

En fördjupande lunchföreläsning med en internationellt känd forskare om hållbar stadsutveckling. För dig som är forskare, praktiker, politiker eller intresserad av ämnet.

Mellanrum

har förändrad form

En föreläsning med en efterföljande diskussion med publiken om hållbar stadsutveckling med det sociala i fokus. I samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionens kommunalförbund GR, Göteborgs Stad S2020 och Göteborgs stadsmuseum. För alla som är intresserade av ämnet.