Ett nytt sätt att tänka på hållbara städer

Simon, D. (Red). (2017). Ett nytt sätt att tänka på hållbara städer. Mistra Urban Futures, 2017.

Platform
Göteborg Global Skåne Stockholm
Publication type
Bok
Published year

 

Abstract

Hållbar urbanisering har blivit ett viktigt ämne i debatten, inom forskningen och på politiska agendor de senaste åren. Det finns många orsaker till detta, och vilka som väger tyngst skiljer sig mellan länder och regioner. Bland de viktigaste är dock insikten om konsekvenserna av en snabb urbanisering i länder som Kina, Indien och andra låg- och medelinkomstländer med historiskt låga urbaniseringsnivåer. Mycket av dessa länders urbanisering följer de ohållbara och resurskrävande mönster som höginkomstländerna har utvecklats efter. Den trenden förstärks också av en större global rörlighet, globaliseringen av arkitekt- och stadsplaneringskonsulter och byggföretag samt av den spridningskraft som medierna och den nya informations- och kommunikationstekniken har.

Related publications