Lediga tjänster

 

Utlysning för studie social hållbarhet/jämlikhet i hälsa- tre storstäder i Sverige

 

Uppdragsutlysning om storstädernas jämlikhetsarbete

 

Mistra Urban Futures söker forskare för en deskriptiv studie rörande de tre svenska storstädernas arbete för social hållbarhet/jämlikhet i hälsa.

I Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, pågår ett förändringsarbete som syftar till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.
Processerna för att driva förändringsarbete i de tre städerna har delvis liknande syfte och tillvägagångssätten har likheter och olikheter.
Processerna har pågått i snart 10 år och det finns viss forskning kopplad till initiativen i respektive stad. Det finns ett intresse av att närmare beskriva de tre satsningarna i relation till varandra.

I alla tre städer finns det idag någon form av organisation (plattform eller nod) kopplad till Mistra Urban Futures. Det finns därmed en infrastruktur på plats för att initiera och driva kunskapsutveckling i samproduktion mellan akademin och kommuner.

Mot denna bakgrund har Mistra Urban Futures initierat ett forskningssamarbete mellan storstäderna för att undersöka möjligheten att studera, jämföra och dra lärdom av städernas jämlikhetsarbete.

Organisationen bygger på lokala plattformar i Göteborg, Stockholm och Malmö samt i Sheffield (UK), Kisumu (Kenya) och Kapstaden (Sydafrika). Varje plattform är kopplad till universitet och lokala partners. Under sin andra programperiod (2016 – 2019) är ”Realising Just Cities” Mistra Urban Futures övergripande ramverk.

I uppdraget ingår att, i nära samverkan med tjänstepersoner i de tre städerna Göteborg, Stockholm och Malmö, designa ett upplägg för samt genomföra en deskriptiv studie. Några exempel på möjliga frågeställningar är: Hur har satsningarna initierats? Hur har beslut tagits? På vilka sätt och av vilka aktörer drivs arbetet framåt? Vilka erfarenheter kan hittills dras av de resultat som publicerats i städerna? Finns det erfarenheter och lärdomar som kan bidra till att ytterligare höja kvalitén i de satsningar som pågår och/eller i nya satsningar?

Sista ansökningsdatum är:181028.  

Läs uppdragsutlysnigen i sin helhet i pdf-dokumentet längst ner på sidan. 

Kontakt och mer information
 
Sanna Isemo, plattformssamordnare Mistra Urban Futures, Göteborg

 

Riksbankens jubileumsfond och Volkswagen Stiftung publicerar en utlysning

Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med bland andra Volkswagen Stiftung har publicerat en utlysning om ’Integrating Different Perspectives on Social Inequality’.

Den passar Mistra Urban Futures väldigt väl och skulle kunna vara ett spännande tillskott till den projektportfölj som går under namnet ’Realising Just Cities’.

Utlysningen finns på Volkswagen Stiftungs hemsida och nedan som pdf för nedladdning.

Och vi behöver någon som på kort varsel kan tänka sig att leda eller bistå med råd och erfarenheter i arbetet med ansökan – gärna med ambitionen att delta/leda projektet om ansökan beviljas. Deadline är 31 oktober för första omgången i en två-stegs process.

Vi har ingen förutfattad mening om hur det här skulle kunna gå till. Hör av dig om du tycker ämnet och ansökan är intressant!

Maila Jan Riise, engagement manager på Mistra Urban Futures, eller ring/sms 0708-233377.

Följ oss på LinkedIn för att inte missa någon informationen om kommande möjligheter och våra lediga tjänster. 

 

Lediga tjänster hos konsortiepartners 

Se gärna lediga tjänster-sidorna hos våra konsortiepartners Göteborgs universitet och Chalmers.

Filer

  • Call for proposals - Perspectives on Social Inequalities
  • Utlysning tre städer social hållbarhet hälsa