(2)

Fallstudie i Borås – satsningen Kraftsamling Sjöbo

I Borås ska satsningen Kraftsamling Sjöbo motverka en negativ folkhälsoutveckling. Målet är bland annat att öka tryggheten, tilliten, delaktigheten och inflytandet i området. Projektet SIGURD gör en fallstudie på satsningen, för att ta fram modeller för hur samhällseffekter och värden av stadsbyggnadsinvesteringar kan beräknas. 

Borås Stad gör ett förvaltningsövergripande projekt i området Sjöbo – Kraftsamling Sjöbo – som bland annat har handlat om att etablera ett Medborgarlabb. Utgångspunkten i Kraftsamlingen och Medborgarlabbet är att involvera och stötta invånare, föreningar och organisationer i att mötas och utveckla idéer för att skapa en positiv samhällsutveckling för området.

SIGURD följer och granskar Kraftsamlingen i en fallstudie, som fokuserar på hur samhällsplaneringsprocesser kan skapa värde ut till medborgarna. I fallstudien kommer bland annat sociala värden och behov att analyseras utifrån en strategisk plan som har tagits fram för Sjöbo. Modeller och metoder kommer också att testas på aktiviteter och processer inom ramen för Kraftsamlingen. Målet är att utveckla modeller för hur vi kan mäta effekter och beräkna värdet av insatser för social hållbarhet i stadsutveckling. Bland annat studeras hur vi kan beräkna vilka effekter och värden på trygghet och tillit som satsningar på medskapande och delaktighet ger. 

KONTAKT:
CAROLA SAMUELSSON OCH PIA ESSUNGER, Borås stad, är projektledare för Fallstudie Borås stad.

Pia Essunger:
Tel: +46 33-353640
E-post: pia.essunger@boras.se

Carola Samuelsson:
Tel: +46 768-885818
E-post: carola.samuelsson@boras.se
 

Fotokälla: Borås stad  Illustration: Jackie Forzelius