(2)

Fallstudie i Borås – satsningen Kraftsamling Sjöbo

I Borås ska satsningen Kraftsamling Sjöbo motverka en negativ folkhälsoutveckling genom att involvera medborgarna i att skapa en positiv samhällsutveckling för området. En fallstudie inom projektet SIGURD ska visa på nyttan, effekterna och de sociala värden som olika satsningar inom Kraftsamling Sjöbo ger.

Från negativ folkhälsoutveckling till ett gemensamt ansvarstagande för positiv samhällsutveckling i medskapande med invånarna. 
Så kan tanken bakom den förvaltningsövergripande satsningen i området Sjöbo beskrivas. Kraftsamling Sjöbo involverar och stöttar invånare, föreningar och organisationer i att mötas och utveckla idéer för att skapa en positiv samhällsutveckling för området. Målet är bland annat att öka tryggheten, tilliten, delaktigheten och inflytandet i Sjöbo. 
Inom projekt SIGURD görs en fallstudie på satsningen. Utgångspunkten är SROI-analys, en metod som är särskilt inriktad på kvantifiering och monetarisering av icke-ekonomiska nyttor.

Målet med fallstudien:
Med stöd av SROI-metodiken kunna visa på nytta, effekter och sociala värden av olika satsningar inom Kraftsamling Sjöbo
•    Utvärdera investeringar på Sjöbo torg. I dialog med invånarna och utifrån deras behov har flera satsningar planerats eller redan genomförts på torget, exempelvis ljusslingor över torget, fler bänkar och fasta bänkar, samt mer grönytor och planteringar.
•    Se framåtskridande vad ett Sjöbohus kan ha för nytta och effekter för Sjöbo som samhälle. Den planerade satsningen på ett Sjöbohus handlar om att skapa ett allaktivitetshus där olika verksamheter ska samlokaliseras, exempelvis bibliotek, fritidsgård, Mötesplats Sjöbo och föreningar. 

Två webbinarier, Borås 19 maj 2020. Forskningsöversikt och situationsanpassad verksamhetsstyrning.
 

KONTAKT:
CAROLA SAMUELSSON OCH PIA ESSUNGER, Borås stad, är projektledare för Fallstudie Borås stad.

Pia Essunger:
Tel: +46 33-353640
E-post: pia.essunger@boras.se

Carola Samuelsson:
Tel: +46 768-885818
E-post: carola.samuelsson@boras.se
 

Fotokälla: Borås stad  Illustration: Jackie Forzelius och Borås stad.