(2)

Fallstudie i Borås – satsningen Kraftsamling Sjöbo

I Borås ska satsningen Kraftsamling Sjöbo motverka en negativ folkhälsoutveckling genom att involvera medborgarna i att skapa en positiv samhällsutveckling för området. En fallstudie inom projektet SIGURD ska visa på nyttan, effekterna och de sociala värden som satsningar inom Kraftsamling Sjöbo ger.

Från negativ folkhälsoutveckling till ett gemensamt ansvarstagande för positiv samhällsutveckling i medskapande med invånarna. Så kan tanken bakom den förvaltningsövergripande satsningen i området Sjöbo beskrivas. Kraftsamling Sjöbo involverar och stöttar invånare, föreningar och organisationer i att mötas och utveckla idéer för att skapa en positiv samhällsutveckling för området. Målet är bland annat att öka tryggheten, tilliten, delaktigheten och inflytandet på Sjöbo.

En utgångspunkt i utvecklingsarbetet har varit att etablera ett Medborgarlabb, vilket genomförts inom ramen för ett Vinnovafinansierat projekt Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. Syftet med Medborgarlabbet är att möjliggöra kapacitets- och kunskapsbyggande för olika former av medborgarinflytande i stadsplaneringen och på så sätt främja samhällsengagemang. Inom projekt SIGURD görs en fallstudie på satsningen. Utgångspunkten är SROI-analys (Social return of investment), en metod som är särskilt inriktad på kvantifiering och monetarisering av icke-ekonomiska nyttor.

Målet med fallstudien:
Med stöd av SROI-metodiken kunna visa på nytta, effekter och sociala värden av olika satsningar inom Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 som är en del av Kraftsamling Sjöbo.

Mål med fallstudien:
Med stöd av SROI-metodiken:
•    Bedöma värdet av Medborgarlabbets aktiviteter som härrör till stadsplanering.
•    Utvärdera genomförda medborgardrivna projekt för att belysa nyttan/effekterna av investeringarna.

Kontakt

Carola Samuelsson och Pia Essunger, Borås stad, är projektledare för Fallstudie Borås stad.

Pia Essunger:
Tel: +46 33-353640
E-post: pia.essunger@boras.se

Carola Samuelsson:
Tel: +46 768-885818
E-post: carola.samuelsson@boras.se
 

Fotokälla: Borås stad  Illustration: Jackie Forzelius och Borås stad.