Grön Produktion: Fokusprojekt Utbildning

Göteborg behöver stärka förutsättningarna för de som idag i någon mån försörjer sig på matproduktion samtidigt som det behövs många fler. Att skapa nya kanaler som hittar, vägleder, utbildar och lotsar nya matproducenter ut på marknaden är viktigt.

Det är viktigt att lokal matproduktion tas på allvar både ur ett arbetsmarknads- och hållbarhetsperspektiv. Att koppla matproduktion till entreprenörskap är viktigt för att den kunskap kring odling som växer i Göteborg kan skapa fler jobb. Det är även viktigt att lyfta samspelet mellan staden och dess omland. Ett samspel som på många plan har förlorat sin betydelse i det kostnads- och tidsoptimerade samhället och dess transportmönster. Om vi inte synliggör den lokala matproduktionens betydelse för näringsliv och framtida matsäkerhet kommer jordbruksmarken nära urbana miljöer att fortsätta förlora mot exploateringsintressen och de växande städerna.

Grön Produktion ser därför att utbildning kring matproduktion och entreprenörskap är en viktig pusselbit i stärkandet av de ekonomiska förutsättningarna för lokal mat. Projektet bidrar genom att leda en process och plattform där olika aktörer tillsammans konkretiserar utbildningsinitiativ kopplat till matproduktion och entreprenörskap i Göteborgstrakten.

Under hösten 2013 och våren 2014 har Grön Produktion genomfört workshops och seminarier och ett antal mindre nätverks- och planeringsmöten. En mindre grupp aktörer har under våren 2014 formerat och konkretiserat en idé om utbildningen FoodMaker GBG. Grön Produktion har varit en av parterna i arbetet med planeringen av den nya utbildningen, som omfattar tre kortare folkhögskoleutbildningar. Brunnsviks Folkhögskola är huvudman, och arrangerar utbildningen tillsammans med Changemaker Educations AB, Studiefrämjandet, och göteborgsnätverket Food Lab West.

Den första kursen har redan startat igång under hösten 2014 och riktar sig till personer som på olika sätt jobbar med mat eller har funderingar på att starta någon verksamhet relaterat till mat. Planerna är även att starta igång en yrkeshögskoleutbildning kallad FoodMaker. Tillsammans med Changemaker Educations AB, Coompanion, Stadslandet, Stadsjord och Studiefrämjandet har en ansökan om att få starta utbildningen skickats in till Yrkeshögskolan. Besked fås i januari 2015. Här hittar du mer detaljer.

Planerade/Pågående aktiviteter:

Genomförda aktiviteter: (urval)

 • BOKMÄSSAN. Grön Produktion deltar i Studiefrämjandes monterunder bokmässan 2014.
 • Workshop: Utbildning i stadsnära matproduktionm kopplat till entreprenörskap. 18 oktober 2013, Botaniska trädgården. INBJUDAN. PROGRAM. SAMMANFATTNING.
 • Seminarium om utvecklingsnav/lärnod. 31 januari 2014. Lärjeåns trädgård
 • Ansökan för YH - utbilding "food maker". Inlämnad September 2014.
  Processledare: Projektet Grön Produktion
  Deltagande parter: Studiefrämjandet, Changemaker, Coompanion, Göteborgs Stad, genom Stadslandet (Utveckling Nord Ost), Stadsjord

 

Filer

 • WS utbildning 18 oktober Sammanfattning
 • WS 18 oktober Inbjudan
 • WS 18 oktober Program
 • FoodMaker inbjudan kurs 12 nov till 14 jan
 • FoodMaker inbjudan kortkurs 20 nov till 14 dec