Grön Produktion. Fokusprojekt Nya affärsmodeller

Samverkan med näringliv

Grön Produktion har tillsammans med Stadsjord undersökt möjligheterna för samverkan med det lokala näringslivet för att få till en mer stadsnära matproduktion.

Under vintern 2013/2014 hölls två stycken seminarium med inbjudna aköterer. Syftet med seminarierna är att beskriva intressanta projekt/insatser i företrädesvis Göteborg som utvecklar stadens självförsörjningsgrad och varumärke. Vidare diskuterades hur fler inspirerade producenter kan träffa fler engagerade finansiärer med smak för grön tillväxt.

Seminarieserie: Stadsodlingen/jordbrukets framtid: Nu vänder det!

Bryggerier, mejerier och musterier blir fler! Men vilka är de nya spelarna!? Banker, riskkapitalister, kommuner, primärvård?

1. Första seminariet: Stjärnkrögarna med näsa för framtid, 2 december 2013

2. Andra seminariet: Nya förutsättningar som utvecklar hållbara kvarter inklusive matproduktion. Fokus standard/certifiering, 25 mars 2014

 

 

 

Filer