(1)

MELLANRUM 99: Bostaden i en marknadsanpassad tid

 

På vårt 99:e Mellanrum fokuserar vi på bostadsutveckling ur två vinklar; ett bostadshistoriskt perspektiv och ett lokalt göteborgsperspektiv. 

Ola Nylander, professor i bostadsarkitektur på Chalmers, föreläser utifrån sin nya bok ”Svensk bostadsarkitektur, utveckling från 1800-tal till 2000-tal". 

Han ger oss nycklar till hur vi kan förstå dagens utmaningar för bostadsbyggandet, ett bostadsbyggande som blivit allt mer marknadsstyrt, genom att titta bakåt. 
Hur har politiker, arkitekter, byggbolag och boende under andra tider förhållit sig till bostadsbristen? 

Kristian Käll, Processledare social hållbarhet, Älvstranden utveckling AB, berättar sedan hur Göteborg jobbar med att få till en blandad hyressättning i nyproduktion i Frihamnen. 
Blandade hyresnivåer är en av de målsättningar som togs fram i och med arbetet med Vision Älvstaden 2012, för att olika inkomstgrupper ska ha möjlighet att efterfråga bostäder där. 
Det innebär att en helt ny modell jobbats fram och denna kommer vi att få höra om under kvällen. 

Ola Nylanders nya bok kommer att finnas på plats.  Välkommen!

Dag: 30 januari 2019

Tid: 17:00-19:00

Plats: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Om Mellanrum
Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden och människan. Seminarieserie om stadsutveckling.
 
Fri entré! Ingen anmälan. Begränsat antal platser, först till kvarn!

ARRANGÖRER: Göteborgs stadsmuseum, S2020, (Socialt hållbar utveckling, Göteborgs stad), Mistra Urban Futures (Centrum för hållbar stadsutveckling), GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) Göteborgs Universitet & Chalmers (Arkitektur och Samhällsbyggnad).
 
Twitter Mistra Urban Futures:@UrbanFutures_SE
 
Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88.      

Photo by: Pierre Châtel-Innocenti/Unsplash
  

Norra Hamngatan 12, Göteborg