Keynote talare

Dr. Debra Roberts, eThekwini Municipality, Durban

Debra grundade och leder Environmental Planning and Protection Department i eThekwini i Durban, Sydafrika. eThekwini omfattar Durban och omkringliggande städer och har en befolkning på drygt 3 miljoner. Debras arbete omfattar ett ansvar för att biologisk mångfald, naturresurser och klimatförändringar beaktas i alla aspekter av planering och utveckling av staden och regionen. Debra Roberts är co-chair i IPCCs Working Group 2.

 

Zen and the Art of Urban Monkey Wrenching: A Practical Guide to a (more) Just and Sustainable City

Debra Roberts' presentation på konferensen Realising Just Cities kommer att handla om medskapande i praktiken - se nedan. Presentationen görs på engelska.

Medskapande av rättvisa och hållbara städer är ofta komplexa, inte så väl definierade, processer med olika politiska intressen och ständigt ändrade planer. Det är Debra Roberts slutsats efter mer än tre decenniers arbete i Durban, Sydafrika. På lokal nivå diskuteras gärna frågor om naturens roll i staden, länken mellan stad och land, och på vilken sikt saker och ting ska göras. Slutsatsen blir, enligt Roberts, att processen för att skapa rättvisa och hållbara städer måste präglas av ständigt påverkansarbete, eldsjälar, nya verktyg och förmågan att manövrera i vad som kan uppfattas som gråzoner i den lokala förvaltningen. Det är en utmaning som sträcker sig över flera sektorer och intressenter och som inte kan underskattas om det ska kunna skapas en urban agenda som är verkligt inkluderande.

Som en ytterligare introduktion till Debra Roberts: en presentation om städer och klimatförändringar (5:34)

 

Prof. John Robinson, University of Toronto

John Robinson är professor vid Munk School of Global Affairs och vid School of Environment, University of Toronto. Han innehar en hedersprofessur vid Institute for Resources, Environment & Sustainability, The University of British Columbia, och en gästprofessur vid Copenhagen Business School, där han leder hållbarhetsfrågorna i utvecklingen av campusområdet. John Robinsons forskning är inriktad på skärningspunkten mellan anpassning till och begränsning av verkningar av klimatförändringar, visualisering, modellering och medborgardialog för hållbarhet, hållbara byggnader och stadsplanering, samarbete och partnerskap med icke-akademiska partner, samt - generellt - området hållbarhet, teknologisk och social förändring, beteeendeförändringar och processer för medborgarinflytanden och deltagande.

 

Engaging Futures: Creating Sustainable Cities

John Robinsons presentation under konferensen Realising Just Cities kommer bland annat att handla om ökat lokalt engagemang: :

Medan det nationella och internationella arbetet med klimatförändringar och hållbarhet fortsätter, så har mycket kraft och energi skapats lokalt, i världens städer. John Robinson menar att förändringar på lokal nivå också innebär att gå utöver traditionella klimat- och hållbarhetsfrågor och att undersöka förutsättningarna för djupgående förändringar av stadens utvecklingsmönster. Det kommer i sin tur att ställa krav på avsevärt ökat lokalt engagemang och experimenterande än tidigare. 

I sin presentation kommer John Robinson också att diskutera hur forskning och utbildning kan delta i och stödja sådana processer. 

Som en ytterligare introduktion till John Robinson finns nedan presentationen 'Are we the monsters?', ett TEDx Stanley Park anförande om  hållbarhet och universitetens roll (18:03)