(2)

Knowledge about and Approaches to Fair and Socially Sustainable Cities - KAIROS

KAIROS final report is presented in Gothenburg, Sweden, 29 August 2016. The report will be translated and available also in English later this autumn. Please go to the Swedish page for all information concerning the conference, the reports and the videos.

KAIROS is a transdisciplinary research project with focus on the social dimension of sustainability. The premise of the project is the way in which globalisation, migration and urbanisation characterise our time and place new demands on participation and co-creation.

KAIROS is approaching the end of the project period, and a short film about the project's final results is now available. It is a presentation of the work at the Gothenburg Platform, 4 February 2016 at Folkets Hus, Hammarkullen. The presentation is about six minutes. A final report in English will be available in the autumn 2016.

KAIROS final report is presented in Gothenburg, Sweden, 29 August 2016. The report will be translated and available also in English later this autumn. Please go to the Swedish page for all information concerning the conference, the reports and the videos.

 

 

Birgitta Guevara and Åsa Lorentzi , KAIROS members from the County Administrative Board and the City of Gothenburg, present the project at a workshop in Hammarkullen 4 February 2016 (6:50)

Cities' role in a changing world

The complex societal problems that come with the on-going societal transformation is embodied and impacts on a local level. Cities, and their transnational networks, play an increasingly important role in facing the demands for sustainable development. At the same time, the rapid pace of urbanisation with growing income and health inequalities as a consequence, increases the risk for medium-sized cities of developing into arenas of social conflict. Gothenburg is no exception.

Justice and social sustainability

People's views of and needs for security, development and justice are important for a society’s development. The implications of these concepts is influenced by the local context, and along with the on-going urban transformation, these concepts are changing.

Social sustainability constitutes a political equilibrium point, a "balance point", between the three basic values of security, development and justice. The placing of this equilibrium point is crucial for the strength of social sustainability. This means that issues of conflicting goals and how these issues are managed are fundamental.

 

 

"The Great Transformation of Our Time" was presented by project leader Hans Abrahamsson at a conference in Stockholm in 2014. Please also find below (under "Files" a book chapter called "The great transformation of our time - towards just and socially sustainable Scandinavian cities" by Hans Abrahamsson, published in "Social Transformations in Scandinavian Cities - Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability", edited by Erica Righard, Magnus Johansson and Tapio Salonen, published by Nordic Academic Press, 2015.

Participation and co-creation

We cannot avoid issues of conflicting goals, but we need to be aware and find ways how to handle them. This calls for participation and co-creation from the inhabitants.

The project's theoretical framework

The framework describes the project's theoretical and conceptual premises. It defines the concepts of fair and social sustainability as well as the project's aim and research questions.

Subprojects

1. Prospects for civil society's political participation

The first subproject involves mapping and analysing the state of the civil society and what role civil organisations and social movements can play in increasing the political participation of those who live, reside and work in the city.

2. Young people's co-creation and how this can be utilised and reinforced

The second subproject is about young people's co-creation, how it can be strengthened, and how to reinforce young people’s possibilities to influence both their everyday lives and overall society.

3. The dialogues role and shape

The third subproject is about studying the importance of dialogue in expanding democracy and strengthening the society’s ability to identify and respond to global challenges and complex societal problems.

Publications

 • KAIROS huvudrapport som e-bok
  Abrahamsson, H., Guevara, B. & Lorentzi, Å. (red). Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. KAIROS huvudrapport som e-bok, för användning med smartphone, läsplattor, iBooks mm.
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • KAIROS huvudrapport som pdf
  Abrahamsson, H., Guevara, B,. Lorentzi, Å. (red) Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. Mistra Urban Futures Rapport 2016
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Röster om mötet mellan civilsamhället, förvaltning och politik i Göteborg
  Widehammar, Malin, Ett kunskapsunderlag om hinder, positiva exempel och möjliga förändringar i mötet mellan civilsamhälle, förvaltning och politik, Mistra Urban Futures Report 2015:23
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Dialog om möjliga handlingsutrymmen för förändring
  Åsa Lorentzi och Gabriella Olofsson, Ett rapport med eftertankar från KAIROS dialogdag 10 juni 2015, Mistra Urban Futures Report 2015:20
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Urbant medborgarskap - En möjlighet till ökad social och politisk delaktighet för människor som bor, vistas och verkar i staden
  Isemo, Sanna, Ett kunskapsunderlag om urbant medborgarskap, Mistra Urban Futures Report 2015:22
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Diskriminerande strukturer - Om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra utifrån etnicitet påverkar våra livschanser
  Guevara, Birgitta, Ett kunskapsunderlag om strukturell diskriminering: Mistra Urban Futures Report 2015:14
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Medskapardemokrati - Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt
  Adler, Inga-Lisa, En uppsats om medskapardemokrati, Mistra Urban Futures Report 2015:21
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Från ett renodlat marknadsorienterat tillväxttänk till en mer hälsosam samhällsutveckling
  Göran Henriksson och Lars Paulsson, Ett kunskapsunderlag om sambanden mellan befolkningens hälsotillstånd och utvecklingen i regionen, december 2015: Mistra Urban Futures Report 2015:19
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • En forskningsbaserad essä om dialogens möjligheter och hinder
  Olofsson, Gabriella, En forskningsbaserad essä om dialogens möjligheter och hinder, Mistra Urban Futures Report 2015:12
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Vår tids stora samhällsomdaning - Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medskapande medborgardialog
  Abrahamsson, Hans, En forskningsstudie framtagen inom projekt KAIROS på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Mistra Urban Futures Report 2015:10
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Från elefanten i rummet till kanariefågeln i gruvan - om socialt utsatta EU-migranter i det Svenska folkhemmet
  Eriksson, Leif, En rapport om socialt utsatta EU-migranter framtagen inom projekt KAIROS, november 2015. Mistra Urban Futures Report 2015:9
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Styrning av offentlig sektor i rättvisa och socialt hållbara städer
  Guevara, Birgitta, En litteraturstudie om styrning av offentlig sektor framtagen för projekt KAIROS, oktober 2015. Mistra Urban Futures Report 2015:5
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Göteborg i världen - Stadens historia förklarar nuet och hållbarheten
  Abrahamsson, H., Ett kunskapsunderlag om tillväxtens och välfärdens framtida förutsättningar framtaget för projekt KAIROS, juni 2015. Mistra Urban Futures Report 2015:6.
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Dialog och medskapande i vår tids stora samhällsomdaning
  Abrahamsson, H. Utbildning och lärande: deltagande och inflytande - inkluderingens demokratiska och politiska möjligheter? vol. 9, no. 1, 2015, pp. 20-41
  Location:Gothenburg Type:Scientific article (peer-reviewed)
 • Staden, framtiden och konsten att göra synvändor
  Abrahamsson, Hans. In Vart är du på väg, älskade stad?, Å. Magnusson & A. Nilsson (eds.). Göteborg, Sweden: Tre Böcker, 2014, pp. 248-267
  Location:Gothenburg Type:Book chapter
 • När världen kom till Göteborg och tiden ömsar skinn
  Abrahamsson, Hans. In Vart är du på väg, älskade stad?, Å. Magnusson & A. Nilsson (eds.). Göteborg, Sweden: Tre Böcker, 2014, pp. 24-42
  Location:Gothenburg Type:Book chapter
 • Invånardialogens roll och former: Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället
  Abrahamsson, H., Guevara, B., Olofsson, B., Svensson, J. & Tiger, A. Mistra Urban Futures Report 2015:2. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Ungas Medskapande: lärande av ungas erfarenheter
  Widigson, M., Paulsson, L., Olofsson, G., Lorentzi, Å., & Allelin, M. Mistra Urban Futures Report 2015:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Segregation - prevalance, causes, effects and possible solutions
  Guevara, B. Mistra Urban Futures Paper 2015:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer
  KAIROS projektdokument. Gothenburg: Mistra Urban Futures, Report 2013
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Segregation - utbredning, orsaker, effekter och möjliga åtgärder: Ett kunskapsunderlag om segregation inom projekt KAIROS
  Guevara, B. Mistra Urban Futures Paper 2014:3. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Demokratitorg: Vad händer med medskapandet när ungdomar och politiker möts?
  Widigson, M., Paulsson, L., Lorentzi, Å., Allelin, M. & Olofsson, G. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Power and Dialogue in Just and Socially Sustainable Cities
  Abrahamsson, H. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Makt och dialog i rättvisa och socialt hållbara svenska städer
  Abrahamsson, H. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Att genomföra politiska beslut: Varför det blir som det blir när vi vill så väl
  Bengtsson, M. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief

Files

 • Synvända 1: Från negativ till positiv säkerhet
 • Synvända 2: Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge
 • Synvända 3: Från ett renodlat marknadsorienterat tillväxttänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling
 • Synvända 4: Från styrning till medskapande i skolan
 • Synvända 5: Från ett arbete fr medboragrna, till ett arbete av och med medborgarna

Project members

 • Åsa Lorentzi

  Project Manager 2012 -

  Also works as Project Manager at the District Administration of Northern Hisingen in the City of Gothenburg.

   

  Contact me
 • Hans Abrahamsson

  Project Manager 2012 -

  Also works at the School of Global Studies, University of Gothenburg.

  Contact me
Birgitta Guevara

2012 -

Also works at the Social Sustainability Department, County Administrative Board of Västra Götaland

Malin Widehammar

Is also engaged in work for the grassroots movement “Staden vi vill ha” (The city we want)

2015 -

Mats Bengtsson

2012

Also worked at the School of Public Administration, University of Gothenburg.

Mats Widigson

2013 - 2014

Also worked at the Center for School Development in the City of Gothenburg.

Bernard le Roux

2012 - 2014

Also worked at the Unit for Social Sustainability, City of Gothenburg.

Gabriella Olofsson

2014 -

Also works at the Child Rights Academy at Örebro University

Lars Paulsson

2012 -

Also works at the Department of Public Health, Region Västra Götaland.

Soraya Post

2012-2013

Also worked at the Human Rights Committee, Region Västra Götaland

Jesper Svensson

2012 -

Also works at the Human Rights Committee, Region Västra Götaland

Majsa Allelin

2013 - 2014

Also worked at the University of Gothenburg

Anna Tiger

2013 - 2014

Also worked at the Unit for Social Sustainability, City of Gothenburg and at the Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg.