planering Mistra Urban Futures

By Lisa Ström on 03 Nov, 2017

Vi som jobbar med hållbarhetsfrågor har hört det till leda- ”vi måste jobba mer tvärsektoriellt och mindre i stuprör”! Varför händer det då inte? Jo, antagligen för att det har att göra med hur vår hjärna fungerar. Det är så mycket enklare att köra på i inkörda och bekanta hjulspår än att då och då lyfta blicken och försöka sig på en annan väg. Kanske med ett helt annat fordon och medpassagerare som jag inte känner? Och som pratar ett annat språk? Nej, fy vad läskigt, känner nog många. Trots det har socialcheferna och samhällsbyggnadscheferna i Göteborgsregionen börjat prata med varandra och f...

city challenge wwf mistra urban futures

By Sabina Andrén on 10 Jul, 2017

Hur höjer städerna ribban i klimatarbetet? Med ett globalt klimatavtal på plats behöver vi drastiskt minska våra fotavtryck och samtidigt möjliggöra god livskvalitet. Städer har en nyckelroll. På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Världsnaturfonden WWF och Mistra Urban Futures reflekterade fyra svenska städer – Umeå, Göteborg, Uppsala och Malmö – kring lärdomar i klimatarbetet och vad som är nästa steg. WWFs Living Planet Report visar att mänsklighetens globala ekologiska fotavtryck överskrider planetens biokapacitet med över 50 %. Vi konsumerar alltså som om vi hade ytterligare en plane...