city challenge wwf mistra urban futures

By Sabina Andrén on 10 Jul, 2017

Hur höjer städerna ribban i klimatarbetet? Med ett globalt klimatavtal på plats behöver vi drastiskt minska våra fotavtryck och samtidigt möjliggöra god livskvalitet. Städer har en nyckelroll. På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Världsnaturfonden WWF och Mistra Urban Futures reflekterade fyra svenska städer – Umeå, Göteborg, Uppsala och Malmö – kring lärdomar i klimatarbetet och vad som är nästa steg. WWFs Living Planet Report visar att mänsklighetens globala ekologiska fotavtryck överskrider planetens biokapacitet med över 50 %. Vi konsumerar alltså som om vi hade ytterligare en plane...

By Michael Oloko on 30 Jun, 2017

Kachok dumpsite in Kisumu which was a quarry depression to be filled up with some waste materials in the 1970s has become a nightmare in Kisumu City. Its relocation to other sites outside the City as a landfill has not been possible due to economic, social as well as political implications.