(1)

Fallstudie i Göteborg – förändringen av Backaplan

Under de närmaste decennierna ska Backaplan i Göteborg utvecklas från en handelsplats med asfalterade ytor till en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö. Projektet SIGURD gör en fallstudie på utvecklingsområdet, för att testa metoder för hur effekter och värden av stadsbyggnadsinvesteringar kan beräknas.

Backaplan i Göteborg är ett stadsdelsområde i stark förändring. Fallstudien på området fokuserar på hur befintliga investerings- och exploateringskalkyler för ett geografiskt utvecklingsområde kan kompletteras med samhälls- och kommunalekonomiska beräkningar.

Fallstudien kommer att utveckla metoder och modeller för beräkning av olika samhällseffekter.

Sex områden har valts ut, som är i fokus i studien: 

•    Trygghet och säkerhet
•    Attraktivitet
•    Social sammanhållning 
•    Jämställdhet och socioekonomiska förhållanden
•    Miljö
•    Hälsa och subjektivt välbefinnande
 

KONTAKT:

DAG MAGNUSSON, Göteborgs stad, projektledare för Fallstudie Göteborgs stad, inklusive test och utveckling av metodik och praktik
Tel: +46 31-368 15 05
E-post:
dag.magnusson@sbk.goteborg.se