Published:

Den goda staden Mistra Urban Futures

Hur förverkligar vi den goda staden?

Mistra Urban Futures writes about the need for knowledge to realise the just and equitalbe city, in today's opinion pages of Göteborgs-Posten (in Swedish only)

Det är rubriken på den debattartikel som publiceras idag den 31 mars i Göteborgs Posten. Artikeln är ett svar på ett inlägg tidigare i mars av miljöminister Karolina Skog där hon argumenterar för att framtidens stadsutveckling behöver bli mer jämställd. Mistra Urban Futures välkomnar debattinlägget, som sätter människan i centrum när det kommer till städers utveckling. Vi vill även peka på de konflikter som ibland uppstår mellan mål som var för sig framstår som självklara och vill betona behovet av kunskap för att kunna fatta kloka beslut i den snabba förändring vi nu ser.

De som har undertecknat debattinlägget är:

Anna Ledin

Direktör, Miljöförvaltningen, Göteborg och ordförande i Mistra Urban Futures konsortieråd

David Simon,

Direktör Mistra Urban Futures

Margareta Forsberg

Direktör, Mistra Urban Futures göteborgsplattform

 

Läs debattinlägget här

 

 

Läs Karolina Skogs inlägg 'Framtidens stadsutveckling behöver bli mer jämställd'