(5)

Urban Lunch-time: Hållbarhetspolitik i Göteborgsregionen

I Göteborgsregionen samarbetar 13 kommuner för att främja en ekonomiskt, ekologiskt och social hållbar utveckling. Ta del av en rapport som projektet GAPS tagit fram, Hållbarhetspolitik i Göteborgsregionen: om sammanhållning och spänningar mellan stark och svag hållbarhet. Den tar upp olika synsätt på vad hållbar utveckling kan betyda, hur vissa aspekter kommer i skymundan och spänningarna i hållbarhetspolitiken. Slutsatserna pekar på att de många koalitioner och forum som har etablerats för samtal om hållbarhetspolitikens innehåll, har goda möjligheter att uppmärksamma spänningar mellan starka och svaga perspektiv på hållbarhet, och hur dessa kan överbryggas.

I projektet GAPS, “Governance, policy, knowledge in urban sustainability: A comparative review of challenges and transition pathways” samarbetar Mistra Urban Futures i Göteborg, Kapstaden, Kisumu och Manchester. Läs mer

Talare
Stig Montin, professor Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. forskare Kungl. tekniska högskolan
Mikael Cullberg, utredare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, samordnare Mistra Urban Futures
Eva Stark, utredare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Språk: Svenska

Datum: 11 september
Tid: 11.30-13.00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Anmälan: anmäl dig här senast den 3 september

Boka in höstens Urban Lunch-time

•11 november

Frågor?

Kontakta Ulrica Gustafsson, Event manager, ulrica.gustafsson@chalmers.se alt. 0721-88 55 88.
 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se.

Files

  • Hållbarhetspolitik i Göteborgsregionen - Om sammanhållning och spänningar mellan stark och svag hållbarhet.
  • Presentation