Published:

This press invitation is only avaliable in swedish - read about our Annual Lecture with Jan Gehl here. 

Pressinbjudan: Arkitekten Jan Gehl föreläser om städer för människor

“First life, then spaces, then buildings – the other way around never works.” är ett känt citat från professorn och arkitekten Jan Gehl, en av grundarna till Gehl Architects. Jan Gehl är årets föreläsare på Mistra Urban Futures Annual Lecture, som hålls på Chalmers den 5 december. 

Jan Gehl kommer att prata om framtidens städer, som ska vara levande och för människor. På 1960-talet skedde ett paradigmskifte och hur vi planerar städer förändrades radikalt. Modernismen blev dominerande och städerna invaderades av bilar. I den här förändringen glömde man bort att ta hänsyn till människorna i staden, en tradition som tidigare hade bevarats över decennier. Den här berättelsen går att läsa i Jan Gehls bok Byer for Mennesker/Cities for People, vilken också tar upp värdet av att utgå från människan både när redan befintliga och nya städer utvecklas. 

Men det finns mycket förvirring över framtidens städer, och Jan Gehl kommer att ta upp frågan om kvaliteter som utgår från människor i relation till stadsplanering. Han ställer frågan på sin spets och undrar om vi kanske inte behöver vänta på teknikutvecklingen? Vi behöver kanske inte smarta städer? Vi kanske redan har de modeller vi behöver för framtiden, vilka är enkla, billiga och användbara för städer världen över?

Tid: 5 december 2018 
Plats: 16.00-17.15 samt efterföljande mingel 

För mer information, kontakta: 
Ulrica Gustafsson, eventansvarig, 0721-88 55 88, ulrica.gustafsson@chalmers.se 
Jenny Sjödin, kommunikationsansvarig, 0723-54 35 59, jenny.sjodin@chalmers.se 

Läs mer

Annual Lecture with Architect Jan Gehl 5 Dec 2018 
Om Jan Gehl

Foto: Rights Gehl Architects, photo Sandra Henningsson. 

Om Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden. 

Vi är verksamma på sex platser i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. 
Centrumet finansieras av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida och ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.