(2)

Den 6-8 november 2012 genomfördes Delegationen för hållbara städer sin slutkonferens. Medarrangörer var VINNOVA, Naturvårdsverket och Mistra Urban Futures. Över 400 personer från kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och intresseorganisationer samlades i Göteborg.

Regeringen har satsat 350 miljoner på hållbara städer

Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen för perioden 2008-2012 för att kraftsamla och för att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling. Under konferensen rapporterades bland annat vad regeringens 350 miljoner kronor har satsats på och lyckade projekt lyftes fram. Goda exempel och projekt från Jönköping, Stockholm, Östersund, Gävle, Malmö, Örebro, Linköping, Växjö, Uppsala, Helsingborg och Göteborg lyftes fram.

Från visionsarbeten till barn och unga

Projekten har fokuserat på alltifrån större stadsomvandling och visionsarbeten till områden som belysning, trafik, ljud, barn & unga, miljonprogramsområden, ekosystemtjänster, cykelpooler, solceller och biogas. Totalthar 98 projekt fått stöd av Delegationen för hållbara städer. På konferensens avslutande dag, torsdag den 8 november, gavs möjlighet att besöka flera projekt i Göteborgsområdet.

Nätverkande, samtal och möten

Nätverkande, tid för samtal och möten genomsyrade konferensen som bjöd på både spännande talare, temasessioner, goda exempel, gemensam körsång, nätverkskavalkad och premiärvisning av Delegationen för hållbara städers film om nioinvesteringsprojekt.

Dokumentation

På Delegationen för hållbara städers hemsida kan du ladda ned de presentationer som visades på konferensen.

På hallbarstad.se kan du se dokumentationsfilmer från konferensen, Delegationens film om de 9 investeringsprojekten, trailers och mycket mer.