Published:

Almedalen 2016 Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures in Almedalen 2016

Mistra Urban Futures takes part in the Swedish Political week in Almedalen 3-10 July. Most of the programme is in Swedish, but our session with Sida, the Swedish International Development Cooperation Agency, is in English. 

Shaping just and sustainable cities

Tid: 7/7 2016 17:00 - 17:45. Plats: Donnersgatan 6, Sverige i Världen

This session can be followed live at the Sverige i Världen website or directly from the Bambuser Channel SidaLive

Trans-disciplinary co-production of knowledge is necessary for sustainable urban development. This is an approach that involves many stakeholder categories such as citizens, city planners, policy-makers and both academic and non-academic researchers, and has met an increasing interest worldwide. Cities are seen as sources of innovations and solutions for the many challenges facing the world, not least climate change where many cities have committed to objectives that go further than those of their countries. Likewise, poverty reduction is not only a national issue: in many places jobs and wealth may be the result of local efforts to build an economy based on equality, inclusion, innovation and sustainability. Urban agriculture is increasingly seen as relevant to these challenges in many ways. Mistra Urban Futures works locally in Cape Town and Kisumu, Kenya, but also in Sweden and the UK. In this seminar, paths towards Just Cities will be discussed by researchers and practitioners.

Panelists: David Simon, professor, director, Mistra Urban Futures; Henrietta Palmer, professor, deputy scientific director, Mistra Urban Futures; Johan Hassel, director, Global Utmaning; Anders Granlund, verksföreträdare miljö och klimat, Sida

The session was recorded and streamed  - and can be seen here:

 

For the record: here are also the Swedish speaking sessions organised by the Gothenburg Local Interaction Platform:

Ska kommunen och staten lägga sig i vad vi äter och hur vi reser?

Tid: 6/7 2016 11:00 - 11:45. Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Aktuell Hållbarhet Arena

Att ställa om till hållbara livsstilar är centralt för att nå miljömålen och för en positiv social utveckling. Hållbara livsstilar handlar om människors personliga val och agerande i kombination med de förutsättningar och sammanhang som underlättar för att välja och leva hållbart. Mistra Urban Futures har under den senaste fyraårsperioden jobbat med frågor rörande hållbara livsstilar. Inledningsvis presenteras några projektresultat, t ex vilken omställning som krävs på samhälls- och individnivå, vilka konsumtionsområden som har störst potential kopplat till klimat och hälsa samt vilka styrmedel som kan göra skillnad. Därefter ger politiker sin bild av politikernas handlingsutrymme idag och hur det kan se ut i framtiden. Avslutningsvis samtalar de medverkande om politikens roll och rådighet på den globala, nationella och lokala nivån. Samtalet tar sin utgångspunkt i frågan hur mycket politiken kan och bör lägga sig i vad människor äter och hur vi shoppar och reser.

Medverkande:  Erica Eneqvist, Projektledare hållbara livsstilar, Göteborgs Stad/SP; Jörgen Larsson, Projektkoordinator och forskare WISE, Chalmers; Mikael Cullberg, Ledare Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures; Johan Hultberg, Miljö- och klimatpolitisk talesperson (M), ledamot i Miljömålsberedningen; Emma Wallrup, Trafikpolitisk talesperson (V), tidigare ledamot i Miljömålsberedningen

 

Medskapande för att möta komplexa samhällsproblem – hur då?

Tid: 7/7 2016 12:00 - 13:00. Plats: Strandvägen, H542, Västsvenska Arenan

I spänningsfältet mellan forskare och praktiker kan ett effektivt sätt att ta fram hållbara och långsiktiga lösningar uppstå. Vilka är fallgroparna och vilka är fördelarna? Hur kan vi nyttja kraften i medskapande för att nå en mer jämlik stad? För att vi ska förstå och hantera komplexa samhällsproblem, behövs samarbete mellan flera olika forskningsdiscipliner och ”praktiken”, alltså kommuner, organisationer och civilsamhälle. Det kräver också en gemensam process, ”medskapande”, för att tillsammans identifiera utmaningar och behov, formulera frågor, bygga kunskap, analysera samt slutligen tillämpa och genomföra. Under detta seminarium presenteras teorin bakom medskapande och praktisk erfarenhet från forskare och politiker.

Medverkande:  Merritt Polk, Professor, Globala studier, Göteborgs universitet och Mistra Urban Futures; Lisa Bomble, Doktorand deltagande och planering, Chalmers Arkitektur; Johannes Hulter (S), Vice ordförande byggnadsnämnden, Göteborgs Stad; Mikael Cullberg, Ledare Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures

 

Dessutom medverkar Mistra Urban Futures director David Simon i ett seminarium som ordnas av Global Utmaning i samarbetet med bland andra Mistra Urban Futures:

Städerna – lokala förebilder för global hållbar utveckling

Arrangör: Global Utmaning, Världsnaturfonden WWF, Mistra Urban Futures, UN-Habitat

Tid: 5 juli kl 16:00-17:00. Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, sal F20

Inför toppmötena i Addis Abeba, New York och Paris förra året sade FN:s Generalsekreterare Ban-Ki Moon att det var vår sista chans att undvika klimatförändringarnas värsta konsekvenser, men samtidigt den historiskt bästa möjligheten att utrota fattigdomen. Mot bakgrund av att 70 procent av den världens energikonsumtion och 70 procent av BNP genereras i de snabbt växande städerna kommer genomförandet av agendorna att stå och falla med stadsutvecklingen. Det är alltså bara i städerna som fattigdomen kan bekämpas och klimatet räddas. I oktober ses därför FN:s medlemsstater igen i Quito för konferensen Habitat III där man ska dra upp riktlinjer för kommande generations hållbara stadsutveckling – A New Urban Agenda. Men vad kommer det egentligen innebära och hur ska den genomföras?

Medverkande:  Thomas Melin, senior advisor, UN-Habitat; David Simon, director, Mistra Urban Futures; Carl-Johan Engström, professor emeritus, Kungliga tekniska högskolan, KTH; Sabina Andrén, programsamordnare hållbara städer, WWF; Pernilla Bonde, vd, HSB; Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund; Elin Fabre, moderator (projektledare), Global Utmaning