City Hall Gothenburg

Urban Lunch-time: Agenda 2030 för hållbar utveckling i Göteborg

Datum: Torsdag den 5 september 2019

Tid: 11.30-13.00 inklusive en vegetarisk wrap

Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg 

 

Mistra Urban Futures leder ett komparativt forskningsprojekt om hur sju städer i olika delar av världen anpassar FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling till den lokala nivån. Göteborg är en av dessa sju städer. Hur arbetar Göteborg med Agenda 2030 och vad vi kan lära oss från andra städer i världen som arbetar med samma frågor?
Sara Pettersson, planeringsledare för klimat- och miljö, kommer att prata om Stadsledningskontorets arbete med Agenda 2030 och uppdragen de har fått från kommunstyrelsen. Forskningsledaren för det globala komparativa projektet vid Mistra Urban Futures, Sandra Valencia, kommer att presentera en analys om målkonflikter och synergier mellan några av Göteborgs strategier och delmålen för Agenda 2030. Sara och Sandra kommer sedan att reflektera över erfarenheten i Göteborg samt aktiviteter i andra städer som har tagits fram för att hantera de hållbarhetsutmaningar som arbetet med Agenda 2030 innebär.

Talare: Sara Pettersson, planeringsledare för klimat och miljö, Göteborgs Stadsledningskontor, Göteborgs stad.                         Se presentation nedan i PDF.

Sandra Valencia, forskare, Mistra Urban Futures, Chalmers. Sandra gör en rapport som kommer att publiceras på hemsidan under december 2019. 

Foto av: Leonid Andronov/shutterstock.com 

Files

  • Sara Pettersson Agenda 2030 Urban Lunch-time PDF från ppt 190905

Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

Länsstyrelsens hörsal