Meningsfullt deltagande - från global agenda till lokal förståelse

Isemo, S. and Forsberg, M. (2019) Meningsfullt deltagande - från global agenda till lokal förståelse. Mistra Urban Futures Paper 2019:1

Platform
Gothenburg
Publication type
Report/Paper/Working paper/Brief
Projects
Participatory Cities
Author(s)
Sanna Isemo Margareta Forsberg
Published year

 

Abstract

The New Urban Agenda är ett globalt visionsdokument för en hållbar framtid som antogs på FN:s konferens Habitat III i
Quito 2016. Agendan uppmärksammar särskilt städers roll i att hitta lösningar på de utmaningar som samhällen världen över står inför idag. Agendan uppmanar till ett meningsfullt deltagande i beslutsfattande, men utan att specificera vad det innebär. Hur uppfattar beslutsfattare på lokal nivå betydelsen av ett meningsfullt deltagande och
vad finns det för hinder och möjligheter?
 

 

Related publications