Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande

Ranhagen, U. & Gustafsson, A. (2020) Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande. Mistra Urban Futures Report 2020:3

Platform
Gothenburg
Publication type
Report/Paper/Working paper/Brief
Projects
Urban station communities
ISSN/ISBN
ISBN 978-91-984166-4-0
Author(s)
Ulf Ranhagen Anna Gustafsson
Published year

 

Abstract

Det urbana stationssamhället har under flera år arbetat i samskapande processer med utveckling av stationssamhällen i fokus. Denna rapport syftar till att beskriva, belysa och analysera det arbete som skett i slutetappen av Det urbana stationssamhället under åren 2017 – 2019. Utgångspunkten för kunskapsprocessen har varit samskapande processer mellan praktiker och forskare kopplat till praktiknära forskning.

Sju fokusområden har legat till grund för arbetet i kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället: 1) Dialog och samverkan; 2) Buller, vibrationer och risker; 3) Livsstilsvärden och identitet; 4) Struktur, utformning och design av ett hållbart samhälle; 5) Markanvändning och markvärden; 6) Flexibla och hållbara transporter; och 7) Stationens roll för ett omland.

Related publications