Energiscenarier for Frederikshavn og Göteborg: Huvudaktivitet 2

Sperling, K., Ljungkvist, H., Eriksson, E., Ekvall, T., Bolin, L. & Adolfsson, I. (2013). Energiscenarier for Frederikshavn og Göteborg: Huvudaktivitet 2. (Report C6). Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
PRINCIP
Author(s)
Karl Sperling, Hanna Ljungkvist, Lisa Bolin, Elin Eriksson, Tomas Ekvall, Ida Adolfsson
Published year

 

Abstract

Denna rapport presenterar förutsättningar för och utveckling av framtida, fossilfria scenarier för energisystemen i Göteborg och Fredrikshamn. Det verktyg som använts för analysen är den kommersiellt tillgängliga mjukvaran EnergyPLAN.

Några av de viktigaste stegen för att nå fossilfria energisystem i de båda städerna är:

Fredrikshamn:

 Reducera el- och värmebehovet i hushåll och industri med ca 50%.

 Ökning av potentialen för användning av biomassa.

 Ersätta fossila bränslen i transportsektorn med biobränslen på kort sikt och med syntetiska bränslen på lång sikt.

 Minska det totala transportbehovet genom effektivare lösningar.

Göteborg:

 Skapa incitament för energirenovering av byggnader och ökad eleffektivitet för att minska det totala energibehovet.

 Krafttag för att minska energibehovet inom alla områden av transportsektorn, t.ex. genom elektrifiering, bättre planering av godstransporter, sänkta hastigheter och en väl fungerande kollektivtrafik.

 Stora lokala satsningar på förnybara energikällor som solenergi och vindkraft.

Related publications