city challenge wwf mistra urban futures

By Sabina Andrén on 10 Jul, 2017

Hur höjer städerna ribban i klimatarbetet? Med ett globalt klimatavtal på plats behöver vi drastiskt minska våra fotavtryck och samtidigt möjliggöra god livskvalitet. Städer har en nyckelroll. På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Världsnaturfonden WWF och Mistra Urban Futures reflekterade fyra svenska städer – Umeå, Göteborg, Uppsala och Malmö – kring lärdomar i klimatarbetet och vad som är nästa steg. WWFs Living Planet Report visar att mänsklighetens globala ekologiska fotavtryck överskrider planetens biokapacitet med över 50 %. Vi konsumerar alltså som om vi hade ytterligare en plane...

By Beth Perry on 02 Feb, 2017

Cities are sites of crisis and opportunity. In a context of rapid social change and austerity, the effectiveness of traditional systems of urban governance is in doubt. Jam and Justice: Co-Producing Urban Governance for Social Innovation aims to create a unique space to co-produce, test and learn from more inclusive ways of governing cities.