Urban Lunch-time: Urbana spel

Vi serverar dig nyttigheter i form av både mat, dryck och våra pilotprojekts resultat. Nätverk och kontakter får du på köpet!

Urbana spel
Urbana spel, ett av Mistra Urban Futures pilotprojekt, serververar dig intressanta resultat om hur spel kan användas inom hållbar stadsutveckling. Komplexiteten i urbana miljöer kräver bättre sätt för oss att fånga, hantera och kommunicera alla sorters kunskap om städer, men också förbättrade former för lärande, debatt och förhandling. Projektet har visat att spel och visualisering är viktiga verktyg. Vill du veta mer om resultatet är du välkommen den 7 juni på Urban Lunch-time!

Program:
11.30 - 12.15 Presentation och frågor
12.20 - 13.00 Lunch

Datum: 7 juni
Tid: 11.30-13.00
Plats: Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12, Göteborg.
Anmälan är stängd.

Urban Lunch-time är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.
Vid frågor kontakta Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures. ulrica.gustafsson@chalmers.se alt 0721-885588.

Urban Lunch-time till hösten:
28 augusti
2 oktober
30 oktober
20 november
11 december

Varmt välkommen!

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se.

Files