(1)

Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017 - Rättvis, grön och tillgänglig stad 

Frågor kring hållbarhet och social rättvisa kommer allt högre på agendan för världens länder! Inte minst inom EU diskuteras dessa frågor livligt och i november 2017 står Göteborgs Stad värd för ett EU-toppmöte kring rättvisa jobb och tillväxt. 

Men jobb och tillväxt existerar inte i ett vakuum utan i relation till alla hållbarhetsdimensioner och i relation till de städer där jobb skapas och tillväxt sker. Så hur blir då en stad rättvis och samtidigt grön och tillgänglig? Vad är egentligen en rättvis stad? För vem och ur vems perspektiv? 

Under Mistra Urban Futures Göteborgskonferens 2017 hoppas vi kunna inspirera och vrida på invanda tankar och idéer. Vi hoppas vi kan bidra till perspektiv och inspiration som också kan leva vidare in i samtalen under EU-toppmötet.

Välkommen!

Datum: 5 oktober 2017 
Tid: 08.30-16.30
Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg 
Kostnad: Medverkan på konferensen är kostnadsfri men anmälan är obligatorisk. Får du förhinder, var snäll och avanmäl dig så snart du kan, så någon annan kan ta din plats. Om du inte dyker upp på konferensen eller avanmäler dig senast den 28 september 2017 debiteras 800 SEK exkl. moms. 
Anmälan: anmäl dig här 
Anmälan temasessioner: anmäl dig här
Anmälan stänger: den 26 september.  

Säkra din plats! Utöver anmälan till konferensen vill vi att du anmäler dig till en av temasessionerna. Du måste vara anmäld till konferensen för att kunna ta del av temasessionerna. Mer information om innehållet i programmet nedan.

Öppen konferens

Det är stort intresse för konferensen, därför öppnar vi upp den för alla intresserade från kl 15.00-16.30 utan anmälan, helt kostnadsfritt!

Ett axplock av vad du kommer att få dig till livs 

Margareta Forsberg och Anna Ledin inleder dagen. Därefter kommer olika personer att sätta ord på vad en rättvis stad är ur sitt forsknings- eller praktikerperspektiv. Du kommer bland annat att få chans att lyssna till inspirerande talare som Jan Jörnmark om upplåtelseformer, förflyttningar och segregation och stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer och arkitekt Malin Finlöf om hur man kan skapa hållbara livsmiljöer. Tomas Ekberg talar om lycka, levnadsvillkor och resurser och Lisa Andersson om hur stadens system och strukturer kan påverka människorna. Michael Ivarson avslutar förmiddagen med att prata om Jämlikt Göteborg och vad det betyder ur ett rättviseperspektiv. 

Lyssna också till experter inom nedanstående område, formulera frågor tillsammans och grilla experterna. 

FAIR – Deltagande i stadsutveckling – gör det någon skillnad? 
GREEN – Hållbara livsstilar - en knuff i rätt riktning
ACCESSIBLE – Stadens kvaliteter – tillgänglighet till vad och för vem? 

David Simon, Director Mistra Urban Futures kommer att prata rättvisa städer ur att internationellt perspektiv. 

Efter en intensiv dag bjuder vi på Afternoon tea för dig som vill stanna på en kopp med dopp. 

Då konferensen är över hoppas vi att du kunnat fylla på med nya tankar och perspektiv, kanske knutit kontakter med några du inte träffar varje dag, är allmänt klokare och vet vad Mistra Urban Futures har åstadkommit och vad vi vill åstadkomma. 

Program 

Moderator: Lars Mogensen, journalist.

8.30 Registrering och kaffe/te
 

9.00-9.30 Inledning och en blick i backspegeln 

Forsknings- och kunskapscentrumet Mistra Urban Futures har funnits sedan 2010. Vad har vi åstadkommit och var står vi nu?

Anna Ledin, miljödirektör, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad och ordförande Mistra Urban Futures konsortieråd. 
Margareta Forsberg, plattformsledare Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures. 
Lars Mogensen, journalist.

9.30-10.20 Perspektiv på rättvisa städer – Realising Just Cities

Förändringar i boendemönster och förflyttningar baserade på upplåtelseformer – bygger vi en rättvis stad? Jan Jörnmark, docent vid Handelshögskolan Göteborgs universitet.

Hur kan hållbara livsmiljöer skapas genom stadsbyggnad? Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör, och Malin Finlöf, koordinator och arkitekt på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad.

10.20-10.45 Fika

 

10.45-12.00 Fortsättning på perspektiv på rättvisa städer – Realising Just Cities

Är samhällets system och strukturer diskriminerande? Lisa Andersson, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden.

Kan lyckoforskning lära oss något om platser? Och vad blir extra viktigt att fokusera på politiskt för att undanröja hinder för lycka för olika grupper? Tomas Ekberg, chefsanalytiker, Västra Götalandsregionen. 

Jämlikt Göteborg – vad betyder det ur ett rättviseperspektiv? Michael Ivarson, direktör för Social resursförvaltning, Göteborgs Stad och processägare för stadens satsning Jämlikt Göteborg.

12.00-13.15 Vegetarisk lunchbuffé 

 

13.15-14.45 Parallella temasessioner Fair, Green and Accessible Cities

Du anmäler dig ovan till en av följande tre temasessioner. Varje session inleds med presentationer av experterna. Därefter genomförs en kort frågeverkstad för att hitta de mest brännande frågorna att diskutera som avslutning på temasessionen.

FAIR Green Accessible: Stadsutveckling – gör människors deltagande någon skillnad? 
Det är inte bara teknik och planeringsinstrument som behöver utvecklas och förnyas. I hållbarhetsarbetet gäller i högsta grad att även demokratiseringsfrågor, delaktighet och beslutsprocesser ständigt måste omprövas.

I den rättvisa staden är makt väl fördelad och människors tillgång till information och möjligheter att påverka avgörande beslut väl tillgodosedda.

I samtalet med expertpanelen försöker vi identifiera kritiska frågor, praktiska hinder, romantiska föreställningar och politiska möjligheter kring detta tema.

Jonas Ward, distriktschef på Familjebostäder Bergsjön
Lisa Bomble, verksamhetsutvecklare i Lerum & teknologie doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers 
Stig Montin, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 

Samtalsledare: Lars Lilled, seniorrådgivare, Mistra Urban Futures 

Fair GREEN Accessible: Hållbara livsstilar – en knuff i rätt riktning 
En hållbar livsstil kan beskrivas som handlingsmönster som syftar till att bidra till en förändring mot hållbar samhällsutveckling (miljömässig, social och ekonomisk) och en hög individuell livskvalitet. 

Syftet med den här temasessionen är att ge deltagarna kunskap och inspiration för hur de, i sin yrkesroll, kan arbeta för att främja hållbara livsstilar. 

David Andersson, forskare, Chalmers och grundare av www.svalna.se
Fredrik Carlsson, professor, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet. 
Karin Wallin, projektledare, Konsument och medborgarservice, Göteborgs stad. 

Samtalsledare: Jörgen Larsson, forskare hållbara konsumtionsmönster, Chalmers. 

Fair Green ACCESSIBLE: Stadens kvaliteter – tillgänglighet till vad och för vem? 
Hur kan fler få tillgång till en attraktiv stadsmiljö? Är utveckling av regionens stationssamhällen en del av lösningen? 

Genom GIS-baserade (Geografiskt informationssystem) stadsbyggnadsanalyser kan invånares närhet till olika nyttor i staden kartläggas. Studien Värdeskapande stadsutveckling använder sådana för att se vilka kvaliteter och lägesfaktorer som bidrar till en marknadsmässigt attraktiv stad.

Projektet Dela[d] stad konstaterar genom liknande analyser att livsvillkoren som skapas i den byggda miljön skiljer sig kraftigt åt mellan olika stadsdelar i Göteborg. Kan en stad vara både marknadsmässigt attraktiv och rättvis? Är utveckling av regionens stationssamhällen en del av lösningen?

Ann Legeby, forskare, Kungliga tekniska högskolan. 
Staffan Claesson, chef tidiga skeden, Framtiden AB. 
Tony Svensson, forskare, Kungliga tekniska högskolan. 

Samtalsledare: Maria Sigroth, planeringschef, GR Göteborgsregionens kommunalförbund.

14.45-15.00 Fruktpaus

 

Öppen konferens 

 

15.00-15.30 Rethinking Sustainable Cities: Fair, Green and Accessible

How to approach the challenges for planners, policy makers and researchers to reach sustainable cities? Hur närmar vi oss de utmaningar planerare, beslutsfattare och forskare står inför när det kommer till hållbara städer?

Professor David Simon, Director, Mistra Urban Futures. 

Denna föreläsning hålls på engelska. 

15.30-15.45 Vad händer på Göteborgsplattformen i framtiden?

Vad står på Mistra Urban Futures agenda? Vilka frågor är viktiga att jobba med för att lägga grunden till framtidens rättvisa städer? 

Margareta Forsberg, plattformsledare Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures. 
Lars Mogensen, journalist.

15.45-16:30 Afternoon tea och nätverkande

 
Frågor? 
Kontakta Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, 0721-88 55 88. 
 

Files

 • Inledning och en blick i backspegeln 

  Margareta Forsberg, plattformsledare Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures. 
   

 • Perspektiv på rättvisa städer

  Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör, och Malin Finlöf, koordinator och arkitekt på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad.

 • Perspektiv på rättvisa städer

  Jan Jörnmark

 • Perspektiv på rättvisa städer

  Lisa Andersson, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden.

 • Perspektiv på rättvisa städer

  Tomas Ekberg, chefsanalytiker, Västra Götalandsregionen

Världskulturmuseet, Göteborg

Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg