By annikakallvik on 23 Apr, 2020

Innovationsprojektet SIGURD gör fallstudie på Backaplan Forsknings- och innovationsprojekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika investeringar har för en hållbar samhällsutveckling. Dag Magnusson på strategiska avdelningen är projektledare från SBK, här berättar han mer om projektet och fallstudien på Backaplan Projektet ska ta fram kunskapsunderlag och verktyg som kan ge aktörer inom stadsutveckling en helhetsbild av vilka värden som olika investeringar skapar. När vi investerar i våra byggda miljöer påverkar vi samtidigt viktiga...