By annikakallvik on 23 Oct, 2018

Uppstartsträff för nationellt nätverk - socialt hållbar transportplanering Nätverket Social hållbarhet i transportplanering hade en första träff i mitten av oktober där över 40 deltagare från hela Sverige deltog. Här medverkade representanter från både akademi, offentlig verksamhet och näringslivet. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för gemensamt kunskapsbyggande och utbyte av erfarenheter. Men också för att tillsammans identifiera kunskapsluckor och behoven för forskning. - Det var tydligt under träffen att det finns ett stort behov och efterfrågan på ett nätverk som samlar olika...