By annikakallvik on 10 Apr, 2019

Vid tider av sociala förädringar ifrågasätts ofta modeller för att leda offentliga verksamheter. Mistra Urban Futures i Sheffield Manchester driver sedan 2016 projektet Jam & Justice, med syftet att skapa nya sociala mötesplatser för att utveckla medborgares delaktighet och inflytande.