Published:

Pressmeddelande: Ipad-spel ger insikter om hållbar stadsutveckling

Hur bygger man egentligen en hållbar stad? Det kan skolelever och allmänhet prova på med det nya Ipad-spelet "2021" som nu finns på App Store för gratis nedladdning. Bakom spelet står Mistra Urban Futures, som är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling. Spelet har tagits fram tillsammans med Chalmers och flera andra samarbetsparter.

Satsa på bostäder, fabriker eller kollektivtrafik? Det är några av de frågeställningar du måste ta hänsyn till när du bygger staden. I spelet 2021 bestämmer du hur Göteborg ska utvecklas från 1972 fram till 400-årsjubileet 2021.

Grundtanken med spelet är att det ska fungera som ett pedagogiskt verktyg inom skolan. Men vem som helst kan ladda ner spelet till sin Ipad för att prova på att styra utvecklingen av en stad, och få en inblick i hur det är att arbeta med hållbar stadsutveckling. För skoleleverna kan spelet bli den första kontakten med begreppet stadsplanering.
 
- Det är riktigt kul att få bestämma över hur Göteborg utvecklas, säger Monica Billger, en av projektledarna för projektet Urbana spel som har utvecklat 2021. Men det är inte så lätt att hålla göteborgarna nöjda och samtidigt bygga en hållbar stad. När spelet används i klassrummet så är det en del av en helhet, där man spelar i grupper och sedan håller en timmes diskussion om de val man har gjort.
 
Över 500 skolelever har redan provat spelet. Det har fungerat väldigt bra, berättar Karl Alfredsson, den andra projektledaren för Urbana spel.

- Eleverna har upplevt spelet och den pedagogiska processen mycket positivt. Många har diskuterat komplexa frågor på en nivå och med ett intresse som är svårt att nå så snabbt med andra typer av verktyg. Med bra speldesign kan man använda avancerade system i den pedagogiska processen.
 
Anledningarna till att man valde just Ipad som plattform är flera. Dels skapar det nyfikenhet och en känsla av modernitet i "gamla" strukturer. Dels ville man dra nytta av de fördelar som Ipad ger när det gäller tillgänglighet, mobilitet, visualisering och intuitivt användargränssnitt. Dessutom har det visat sig att en pekskärm ger en stor pedagogisk vinst.

- Alla har ett finger med i spelet, så grupparbetet blir mer demokratiskt än när en person styr en dator, säger Monica Billger. Alltså blir det lättare att samarbeta. Många skolor inför också Ipad nu, men det finns inte så många appar för skolan ännu. En spinoff skulle kunna vara att någon utvecklar spelet vidare för sin egen stad. "Bygg ditt eget Luleå" till exempel.
 
2021 har släppts gratis på App Store för att alla skolor som vill använda spelet ska kunna göra det. De parter som Mistra Urban Futures har samarbetat med under utvecklingen av spelet är: Avdelningen för interaktionsdesign och Institutionen för arkitektur på Chalmers, GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum, Göteborgs stadsmuseum, Center of Visualization och konsultbolaget Nindev. Stadsmuseet använder spelet i sitt pedagogiska program.

Läs mer om projektet Urbana Spel.
Ladda ned spelet här

Fakta om spelet 2021

Spelet börjar med en version av Göteborg som det såg ut 1972, och eleverna - som spelar i lag om 3-4 stycken - får sedan själva bygga vidare på sin version av staden genom att sätta ut olika typer av byggnader i valfria stadsdelar. Spelet spelas i rundor, varje runda är fem år och spelet håller på i 10 rundor. För att göra det mera verklighetstroget har varje lag en viss intresseinriktning att ta hänsyn till, exempelvis miljö, integration eller industri, och laget får poäng om de gynnar sin egen intresseinriktning och samtidigt lyckas hålla göteborgarna nöjda. Om eleverna misslyckas med det sistnämnda får de byta spelplan med ett annat lag som också har retat upp göteborgarna. Detta för att simulera "maktskifte" i staden. Man måste också hålla budget.

Fakta om Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum som arbetar för att skapa rättvisa, gröna och täta städer. Centrumet har fem lokala plattformar i: Göteborg, Kapstaden, Kisumu, Manchester och Shanghai. Mistra Urban Futures finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och Sida. Centrumet grundades av sju organisationer i Göteborgsregionen: Chalmers, Göteborgsregionens kommunalförbund GR, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.

För mer information, kontakta

Karl Alfredsson, projektledare, 0709-533186, karl.alfredsson@lineducation.se
Monica Billger, projektledare, 031-772 23 83, monica.billger@chalmers.se
Jenny Sjödin, kommunikatör, 0708-712882, jenny.sjodin@chalmers.se