(4)

Urban Lunch-time: Stadstransporter 2030

Hur utformas stadens transporter och vilka krafter påverkar dem?

Projektet SEVS har samlat experter från vitt skilda områden som analyserat framtidens stadstransporter. Presentationen bjuder på projektets analys av vilka drivkrafter som formar transportsystemet. Olika framtidsscenarier för person- och godstransporter år 2030 presenteras. Dessutom beskrivs den metod som utvecklats för att kunna analysera och förstå de komplexa mekanismer som formar transportsystemet.

SEVS står för Safe Efficient Vehicle Solutions och är ett projekt där Mistra Urban Futures är en av samarbetsparterna. Projektet drivs av SAFER (Vehicle and Traffic Safety Centre) och SHC (Swedish Hybrid Vehicle Centre).

Talare

Else-Marie Malmek, SAFER/Malmeken AB
Anders Grauers, Chalmers Tekniska Högskola

Datum: 2 april
Tid: 11.30-13.00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Anmäl dig senast den 28 mars

Läs mer om SEVS-projektet och på www.sevs.se

Urban Lunch-time under våren

  • 6 maj
  • 10 juni

Frågor? Kontakta Ulrica Gustafsson, Event manager, ulrica.gustafsson@chalmers.se alt. 0721-88 55 88.

Illustratör: Simon Saunders, In Time. Copyright SEVS.

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Ulrica Gustafsson, Event manager at ulrica.gustafsson@chalmers.se.

 

 

Files