Published:

Ta med de boende i dialogen

Varför kan vissa bostadsbolag göra så mycket medan andra bolag inte gör någonting alls?

Det var en av de frågor Anders Sandoff, Handelshögskolan Göteborg, ställde under seminariet ”Tar bostadsbolagen ansvar för energieffektiviseringen av miljonprogrammet? som Mistra Urban Futures tillsammans med Göteborgs Stad anordnade under Almedalsveckan 2013.

- Energieffektivisering är ett svårt område, konstaterade Anders, men det gäller att skaffa sig den kompetens som behövs, att prata sig samman och att få in ett entreprenörstänkande.

Han presenterade även resultaten från en studie där bostadsbolagens affärmodeller jämförts för att se vad som påverkar olika bostadsbolag strategier. Agera nu eller Vänta och se är de två tydliga strategierna bland bolagen.

- Jag skulle vilja säga att agera rätt nu är viktigt, sa Bengt Gustafsson, VD Stena Fastigheter Göteborg AB. Det här är en ledningsfråga och trots att det kan vara svårt måste vi sätta mätbara mål. Utmaningen är att hitta en lönsamhet.

Diskussionen kom även att handla om den sociala aspekten och hur bolagen lyssnar till och får med sig de boende. Alingsåshem har arbetat mycket med just den frågan och bland annat undersökt de boendes drivkrafter för att spara energi.

- Tillsammans med de boende började vi med att fråga oss vad områdets själ är och vi identifierade bristerna och satte upp en process kring det. Man måste få vara med och bestämma själv, sa Ing-Marie Odegren, VD Alingsåshem. En del vill ha upprustningen, andra inte. Men vår vision är att alla ska kunna bo kvar, även efter en upprustning.

Att det här är en het fråga visade de många frågor från publiken som just handlade om att kunna bo kvar, att kunna ha råd med hyran och varför boende i vissa områden så tydligt får ta stor del av kostnaden för upprustningen.

Läs mer om energieffektiviseing och projektet ClueE, Collaborative Learning for Urban Energy Efficiency