Published:

Mistra Urban Futures 2010 - 2019 Göteborgsregionens rapport: Samarbetet har skapat nya arbetssätt

 

Göteborsregionens (GR:s) rapport är klar och sammanställd kring samarbetet med Mistra Urban Futures 2010-2019. Läs Helena Söderbäcks inledande ord, förbundsdirektör, Göteborgsregionen, hur samarbetat med Mistra Urban Futures skapat nya arbetssätt och metoder för att ta fram ny kunskap och bidra till hållbar stadsutveckling under många år. Tidigare verksamhetsledare för centret Margareta Forsberg, David Simon, Mikael Cullberg (förra årets ordförande i konsortierådet), med flera är intervjuade.

Samordnare hos GR-regionens partners Lisa Ström och Sarah Johnstone är intervjuade och många fler. Här tas olika projekt upp, vad som gått bra, sådant som varit lite komplicerat. Här berättas om lyckade event-serier mm. Inte minst återges fortsättningen och avknoppningen som kommit att bli Centre for Sustainable Urban Futures (Urban Futures), som idag hör till @gmvcentrum, Göteborgs centrum för hållbar utveckling ( GMV), Chalmers och Göteborgs universitet. 

- Under tio år har vi och medlemskommunerna hunnit vara med på många projekt och event för kunskapsspridning. Det har varit ett stort bidrag till kompetensutvecklingen för oss på GR men även för de kommuner som har deltagit i projekt eller på ett seminarium, säger Sarah Johnstone, Göteborgsregionen, (och samordnare i Urban Futures projekt).

- Det är något som händer när människor samverkar – det genereras kunskap. Jag tycker att vi har lärt oss mycket om samverkan. Det är till nytta nu när vi utvecklar ett mer tvärsektoriellt arbete, säger Lisa Ström, också hon har varit samordnare och en länk mellan samarbetet Göteborgsregionen och Mistra Urban Futures. 

Tack Gunnel Rydberg, kommunikatör vid Göteborgsregionen och Sarah Johnstone samordnare, för att ni har fångat och återgivit det som åstadkommits under senaste åren.

Ta del av rapporten här

Foto: Anders Wester