(1)

Verkstad: Agenda 2030 – kraftsamling för hållbar utveckling 

Hur kan akademin, den privata och den offentliga sektorn samarbeta på bästa sätt i lokal implementering av de globala hållbarhetsmålen? Varmt välkommen till en konferens om hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030 och samverkan. I Malmö.

OBS! Konferensen är uppskjuten.  Arrangören kommer att åtekomma med nytt datum.

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Inom akademin forskas det mycket inom området samtidigt som praktiker på olika sätt ställer om och växlar upp hållbarhetsarbetet. Men talar vi med varandra lika mycket som vi borde?

Tillsammans når vi längre
Under konferensen Verkstad: Agenda 2030 vill vi samla forskare och praktiker för att gemensamt diskutera och inspireras till hur vi skapar en hållbar stads- och samhällsutveckling i Skåne. Du kommer få ta del av aktuella resultat och erfarenheter från forskningsprojektet Mistra Urban Futures Skåne Local Interaction Platform genom paneldiskussioner, interaktiva workshops och studieturer som tar forskningen ut i verkligheten.

Den här konferensen vänder sig till politiker, tjänstepersoner, akademi, idéburen sektor och näringsliv inom Skåne - men också till dig som brinner för en hållbar utveckling.

SAVE THE DATE: 6-7 maj 2020 | Malmö Moriska Paviljongen

Vill du säkerställa att du får en inbjudan till den här konferensen? Se till att anmäla ditt intresse genom att fylla i dina uppgifter nedan!

Observera att detta endast är en intresseanmälan. En slutgiltig inbjudan skickas ut under början av 2020.

OBS! Konferensen är uppskjuten.  Arrangören kommer att åtekomma med nytt datum.

Anmäl ditt intresse.

Moriska paviljongen, Malmö