(1)

Nätverksträff med nätverket Socialt hållbar transportplanering

Välkommen till årets andra träff inom nätverket för Socialt hållbar transportplanering.  
Denna gång är nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik K2 värd och vi träffas i Malmö, men som vanligt är det möjligt att delta via Skype.

Dagens tema är: Data, underlag, värdering och analys. 
Vilken typ av beslutsunderlag leder till transportinsatser som stärker socialt hållbarhet? Fokus för dagen är att synliggöra kunskap och kunskapsluckor kring:

Vilka faktorer/variabler behöver belysas?
Vilken data behövs? 
Hur kan analyser och underlag presenteras så att de blir tillgängliga för beslutsfattare?

Datum: Tisdag 23 april 2019

Plats: Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö  Lokal: Storm Innovation hub.
Beskrivning: Om du kommer med tåg, gå upp Anna Linds plats. 
Malmö Universitet.

Tid:11.00-16.00, med start för fika 10.30

Serveras mat? Ja

För vem? Forskare, tjänstepersoner, konsulter m.fl. (Vi vill bjuda in brett nationellt för att öka delaktigheten i nätverket)

Sista datum för anmälan: 16 april

PROGRAM
10.30-11.00  Kaffe och smörgås
11.00-11.10  Välkomna, om nätverket och program för dagen (Ana och Lisa)
11.10-11.20  Presentationsrunda
11.20-11.30  Om K2 
11.30-12.00  Désirée Nilsson
                       Betydelsen av regionala pendlingståg på fastighetsvärden
                       ”The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income”
12.00-12.30  Zahra Hamidi. ‘GIS and qualitative data’
12.30-13.30  Lunch
13.30-15.00  Gruppövning ink. kaffe+frukt
15.00-16.00  Summering (Ana och Lisa)

Du är välkommen att anmäla dig  här

ANMÄL DIG SENAST 16 APRIL.

VAD ÄR NÄTVERKET SOCIALt HÅLLBAR TRANSPORTPLANERING?
Nätverket välkomnar både praktiker och forskare med intresse för att utveckla fältet socialt hållbar transportplanering. Nätverkets första mål är att skapa samförståelse mellan planerare på lokal, regional och statlig nivå, och mellan planering och forskning. Med planering menas all samhällsplanering som påverkar människors transporter, det vill säga i bred bemärkelse: fysisk, folkhälsa, inom sociala området, miljö, etc. Kompetensen finns inom flera olika områden, tillsammans får vi en bättre helhetsförståelse.

Det andra målet är att nätverket bidrar till ny kunskap genom att skapa förutsättningar för att formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella och relevanta för både planering och forskning. Nätverket är öppet och träffas cirka tre gånger per år i olika städer i Sverige. 

Arrangör: Mistra Urban Futures, Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs universitet och Trafikverket tillsammans med K2 

Kontaktpersoner: lisa.strom@goteborgsregionen.se Göteborgsregionen och Ana Gil Sola Avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet. desiree.nilsson@mau.se och zahra.hamidi@mau.se vid Malmö Universitet.

Väl mött och välkommen!

Photo by: Hanson/Unsplashed.com

Citadellsvägen 7, Malmö