(1)

Rivning och förstörelse av gamla hus och miljöer

Datum: Ons 29 november 2017
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Fri entré! Ingen anmälan.

Det finns ett tryck från marknaden på politiker och tjänstemän i Göteborgs stad att bevilja rivningslov och bygglov för att öka exploatering.  Två aktuella exempel är Gårdshusen på Smedjegatan 5 samt Kvarteret Röda bryggan vid Pustervik.  Det finns idag ett 10-tal hus från 1700-talet och knappt 100 hus från 1800-talet i Göteborg.  Att riva gamla hus är att förstöra unika kulturvärden som Göteborg stad aldrig kan få tillbaka.  Vilka möjligheter finns att bevara och utveckla istället för att riva? Fastighetsmarknaden är het och många av husen från 1700- och 1800-tal saknar tillräckliga skydd.

Medverkande: Professor Ola Nylander, Anna Sefve konstnär verksam på Smedjegatan , skådespelaren Ulla Skoog samt Ulf Kamne, vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Om Mellanrum

Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden och människan. 

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).

Twitter Mistra Urban Futures: @UrbanFutures_SE

Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88

Göteborgs stadsmuseum

Foajén