By Jenny Sjödin on 09 Apr, 2019

The FUNKTEK project not only made the Museum of Gothenburg more accessible. The method where people with different types of function variations tested and improved the museum's exhibitions and activities have had a ripple effect in Gothenburg.

By Jenny Sjödin on 02 Oct, 2018

Mistra Urban Futures satsning på urbana stationssamhällen har lett till konkreta resultat runt om i Västsverige. Flera kommuner har förändrat sin syn på attraktiva områden nära reseknutpunkter, gågator och andra promenadstråk.