By Jenny Sjödin on 09 Apr, 2018

Pressinbjudan: Det finns ett stort behov av bostäder i och runt Göteborg. Göteborg har en stark betoning på förtätning och hög exploatering i stadens centrala delar. Vilka fördelar och nackdelar har en sådan strategi för stadskvaliteter, bostadskvaliteter, byggkostnader och ur olika hållbarhetsperspektiv?