Senaste inlägg

Medskapande forskning

Urban Futures Öppna Forskarskola är nu öppen för antagning. Första kurs hösten 2017.
Date: 27 Apr

Keynote and migration panel at Resilient Cities

Flyktingströmmar, migration och hållbarhetsmål är Mistra Urban Futures bidrag till konferensen ICLEI Resilient Cities i Bonn 4-6 maj. De presenteras genom ett inledningsanförande och en paneldiskussion med deltagare från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Date: 26 Apr

Ny Mistra Urban Futures nod i Stockholm

Det är nu officiellt att Mistra Urban Futures kommer att etablera en nod i Stockholm. Beslutet togs av centrets styrelse i mars 2017.
Date: 24 Apr

Kalendarium

May
11
2017
Time: 16:00
Location: Mistra Urban Futures

May
12
2017
Time: 08:00
Location: Mistra Urban Futures

May
18
2017
Time: 11:30
Location: Hörsalen på Länsstyrelsen Västra Götalands län

May
31
2017
Time: 17:00
Location: Göteborgs Stadsmuseum

Rethinking Sustainble Cities

Rethinking sustainable cities

Fritt tillgänglig bok Rethinking Sustainable Cities - Accessible, green and fair. Utgiven av Policy Press. Redaktör: David Simon. Läs mer

Co-production in action

Co-prodution in action

Fritt tillgänglig bok Co-production in action: Towards Realising Just Cities. Utgiven av Mistra Urban Futures. Redaktör: Henrietta Palmer och Helen Walasek. Läs mer

Finansiärer och Konsortium
Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.