• REALISING JUST CITIES – LEARNING THROUGH COMPARISON
    Årlig konferens i Kisumu 13-14 november

Senaste inlägg

Workshop om framtidscenarion med Länsstyrelsen

Göteborgsplattformen i samarbete med Länsstyrelsen bjöd 31 augusti in deltagare från Mistra Urban Futures konsortiepartners att delta i en workshopdag för att bekanta sig med scenariobaserade metoder. Processledde gjorde Karl Hallding från Stockholm Environment Institute.

22 Sep

Forskarskolan är igång 

Urban Futures Öppna Forskarskola drog igång den 20-21 september 2017 med kursen, Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory.

21 Sep

Samtal med kommitté för bildandet av en ny myndighet – Delegationen mot segregation

Mistra Urban Futures Göteborgsplattform tog 8 september emot Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation. Syftet var bland annat att tala om utmaningar kopplade till segregation och även om hur dessa kan mötas.

19 Sep

Kalendarium

Sep
26
2017
Time: 11:00
Location: Vera Sandbergs Allé 8
Sep
27
2017
Time: 15:00
Location: Göteborgs stadsmuseum
Oct
5
2017
Time: 06:30
Location: Världskulturmuseet, Göteborg
Oct
6
2017

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Klingberg J., Konarska J., Lindberg F., Johansson L., Thorsson S., 2017. Mapping
Klingberg J., Broberg M., Strandberg B., Thorsson P., Pleijel H., 2017 .
Eneqvist, E. & Kalmendal, R. Hållbara livsstilar. Ett ramverk för fortsatt arbete.
Höjemo, T. & Fedrizzi, B. The status of walking in policy and
Hansson, S. & Polk, M. Evaluation of knowledge co-production for sustainable urban

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.