Senaste inlägg

'Inspirational Example of RRI Action Research'

'Co-creation and stakeholder involvement, and the participatory, peer-to-peer, distributed and bottom-up’ approach' – Mistra Urban Futures received the first ever European Foundations Award for Responsible Research and Innovation. http://efarri.eu
Date: 20 Jan

Design för att minska avfall

Ny doktorsavhandling skriven av Isabel Ordóñez Pizarro, Chalmers tar upp hinder för återcirkulation av material - Designing out waste: Exploring barriers for material recirculation.
Date: 12 Jan

Knowledge of just sustainability

An inclusion of those who often are excluded is necessary if we are to review the current social organisation of knowledge in a city. Mistra Urban Futures' researchers Tim May and Beth Perry publish first article in a series from GAPS project.
Date: 12 Dec

Kalendarium

Jan
25
2017
Time: 17:00
Location: Göteborgs Stadsmuseum

Jan
27
2017
Time: 13:00
Location: Virtual Development Laboratory

Feb
01
2017
Time: 13:00
Location: School of Business, Economics and Law

Feb
06
2017
Time: 12:30
Location: Göteborgs stadsmuseum

Rethinking Sustainble Cities

Fritt tillgänglig bok Rethinking Sustainable Cities - Accessible, green and fair. Utgiven av Policy Press. Redaktör: David Simon. Läs mer

Co-production in action

Fritt tillgänglig bok Co-production in action: Towards Realising Just Cities. Utgiven av Mistra Urban Futures. Redaktör: Henrietta Palmer och Helen Walasek. Läs mer

Finansiärer och Konsortium
Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners White, SP, Boverket och Trafikverket.