Senaste inlägg

Ny ledare för Göteborgsplattformen utsedd

Margareta Forsberg har utsetts till ny ledare för Göteborgsplattformen. Hon arbetar idag som Samordningschef för Jämlikt Göteborg, vid Göteborgs stad och har en doktorsexamen i socialt arbete från Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.
Date: 26 Oct

Fördjupning av kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling

Under 2015 samlades Stockholm, Göteborg och Malmö kring en gemensam beskrivning av utmaningar och kunskapsbehov inom stadsutveckling, vilka går att läsa i rapporten Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling. Tre av samhällsförändringarna som tas upp har nu fördjupats i Working papers, det Nationella perspektivet, Social polarisering och sammanhållning och Klimatförändringar.
Date: 25 Oct

Videos from Mistra Urban Futures first Annual Conference

Mistra Urban Futures first annual conference titled "Realising Just Cities" that took place in September of 2016 in Gothenburg, Sweden, gathered some 200 participants from both academia and practise as well as speakers and panelists from all five Local Interaction Platforms. The primary intention of this conference was to expand and collaborate on the topic of realising just cities...
Date: 25 Oct

Kalendarium

Nov
01
2016
Time: 13:00
Location: School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

Nov
08
2016
Time: 12:00
Location: Brewhouse

Nov
24
2016
Time: 11:30
Location: Mistra Urban Futures

Nov
28
2016
Time: 12:00
Location: Konferenscentrum Wallenberg

Mistra Urban Futures i Almedalen

Hållbara livsstilar, medskapande och rättvisa städer. 

Mistra Urban Futures årliga konferens

Mistra Urban Futures första årliga konferens ägde rum 19-20 september i år.

Finansiärer och Konsortium
Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners White, SP, Boverket och Trafikverket.