• REALISING JUST CITIES – LEARNING THROUGH COMPARISON
    Årlig konferens i Kisumu 13-14 november

Senaste inlägg

City Challenge i Almedalen

Städer har en nyckelroll för att vi ska kunna minska våra fotavtryck och samtidigt möjliggöra god livskvalitet. På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Världsnaturfonden WWF och Mistra Urban Futures reflekterade fyra svenska städer – Umeå, Göteborg, Uppsala och Malmö – kring lärdomar i klimatarbetet och vad som är nästa steg. Gästblogg av WWF:s programsamordnare för One Planet City Challenge, Sabina Andrén.

10 Jul

Stort intresse för Forskarskolan

Stort intresse för Forskarskolan Urban Futures Öppna Forskarskola kommer att hålla sig första kurs med start höstterminen 2017, Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to...

29 Jun

Migration och hållbarhetsmålen i fokus på Almedalen

Migration, de globala hållbarhetsmålen, klimat och civilsamhällets roll i bostadsområdet är de ämnen som kommer att diskuteras under årets Almedalsvecka.

19 Jun

Kalendarium

Sep
26
2017
Time: 11:00
Location: Sal 2427 C, Plan 4
Oct
5
2017
Time: 06:30
Location: Världskulturmuseet, Göteborg
Nov
13
2017
Time: 00:00
Location: Imperial Hotel Kisumu

Research agenda

Synergistically generate client-centric internal or "organic" sources after extensive systems. Objectively integrate integrated interfaces vis-a-vis alternative infomediaries. Authoritatively syndicate 2.0 systems and virtual process improvements. Professionally synergize multidisciplinary best practices after frictionless methods of empowerment. Enthusiastically evolve real-time vortals via multimedia based opportunities.

Latest publications

Klingberg J., Konarska J., Lindberg F., Johansson L., Thorsson S., 2017. Mapping
Klingberg J., Broberg M., Strandberg B., Thorsson P., Pleijel H., 2017 .
Eneqvist, E. & Kalmendal, R. Hållbara livsstilar. Ett ramverk för fortsatt arbete.
Höjemo, T. & Fedrizzi, B. The status of walking in policy and
Hansson, S. & Polk, M. Evaluation of knowledge co-production for sustainable urban

Finansiärer och Konsortium

Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners RISE och Trafikverket.