Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling. Centrumet ska bidra till att göra verklig skillnad för miljön och människors liv i världens städer. I nära samverkan mellan praktiker och forskare tas förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap fram.

Mistra Urban Futures erbjuder en arena för utveckling och överföring av kunskap, där samverkan med näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet ska utvecklas. Centrumet har fyra lokala plattformar i Kapstaden, Kisumu, Göteborg och Manchester.

Mistra Urban Futures finansieras av forskningsstiftelsen Mistra och Sida, tillsammans med ett konsortium bestående av: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen samt medfinansiärer på de olika lokala plattformarna.

Organisation

Mistra Urban Futures organisation bygger på fyra lokala plattformar, i fyra städer i världen: Göteborg, Kapstaden, Kisumu och Manchester. Ett ömsesidigt lärande och utveckling av forskningscentrumets verksamhet går hand i hand med fokuset på forskning.

Mistra Urban Futures leds av en internationell styrelse och ett konsortium bestående av Göteborgsbaserade institutioner, två universitet och ett forskningsinstitut. Chalmers, som är en av konsortiets partner, är också värd för centrumet.

Administrativt leds verksamheten lokalt inom respektive plattform och centralt från kansliet i Göteborg.

Läs mer om styrelsen, konsortiet och de fyra lokala plattformarna.

Mistra Urban Futures projekt

Mistra Urban Futures rapportserie 2015

Nya rapporter från Mistra Urban Futures

Nya rapporter från Mistra Urban Futures.

Mistra Urban Futures årliga konferens

Realising Just Cities Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures första årliga konferens äger rum 19-20 september i år, med workshops 21 september.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiärer och Konsortium
Mistra, Sida och ett konsortium med sju partner är Mistra Urban Futures huvudpartners och viktigaste finansiärer. Därutöver finns lokala konsortier och associerade partners White, SP, Boverket och Trafikverket.