Dela[d] Stad

Hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad är i fokus för den forskning som bedrivits under många år på Arkitekturskolan KTH inom forskargruppen Spatial Analys och Design. Syftet med forskningen är att öka förståelsen av rummets betydelse i segregationsfrågan liksom hur stadsbyggandet kan spela en positiv roll i sammanhanget. Det finns idag en teoretisk bas utifrån vilken man kan förstå olika samhällsprocessers nära samspel med stadens rumsliga struktur. Det finns även metodiker för att på ett fördjupat sätt analysera och beskriva stadsrummet som har hög relevans för dessa frågor. Det finns dessutom tvärvetenskapliga studier som på ett helt nytt sätt bryter de akademiska stuprören och gör att vi mer genuint kan förstå stadsbyggandets samspel med sociala frågor.

Forskningsprojektet Dela[d] Stad syftar till att konkretisera och operationalisera denna stadsbyggnadsforskning just i Göteborg och att bygga broar mellan forskning och praktik. Uppdraget är initierat genom behov uttryckt av Göteborgs stad. Arkitekturskolan KTH tillsammans med representanter från Boverket, Göteborgs Stad och Mistra Urban Futures avser att pröva metodiker och förhållningssätt i studier i de fyra stadsdelar som omfattas av arbetet med ’Urban Utveckling’.

Arbetet är strukturerarat under tre huvudteman. Det första temat handlar om att konkretisera det vi kallar sociala stadsbyggnadsanalyser och utröna vilka som är relevanta för praktiken samt vilka analyser som är möjliga att göra utifrån tillgängligt statistik- och kartunderlag. Här handlar det främst om att på ett konkret sätt identifiera rummets potential och dess begränsningar. Det andra temat handlar om att påvisa vilken typ av analyser som kan vara till stöd vid förändring i en stadsdel vilket också handlar om att klarlägga i vilken grad rumsliga insatser kan gynna sociala aspekter. Det tredje temat handlar om att analysera på vilket sätt stadsbyggandets sociala dimension tas upp i olika nyckeldokument samt vem/vilka som kan tänkas vara berörda och/eller ha användning för den kunskap som forskningen bidrar med.

Intervju med projektledaren Ann Legeby

 

 

 

 

Presentation på Urban Lunch-time 6 maj 2014

 

 

Nyhet: Fortsättning på Dela[d] stad

Projektet "Storstäder i Samverkan" har beviljats forskningspengar från Boverket för att bland annat sprida kunskap och erfarenheter från samarbeten med Mistra Urban Futures och Göteborgs Stad. Läs mer

 

Läs mer om projektet:

Nyhet - Stadsrummets möjligheter att bidra till minskad segregation

Foto: Ann Legeby

Publikationer

 • Summerande reflektioner
  Summerande reflektioner
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 5. Summerande reflektioner. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:6
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Stadsrumsanalys som designstöd
  Stadsrumsanalys som designstöd
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 4. Stadsrumsanalys som designstöd. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:5
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg
  Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 3. Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:3
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Metoder: sociala stadsbyggnadsanalyser
  Metoder: Sociala stadsbyggnadsanalyser
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. Metoder:sociala stadsbyggnadsanalyser. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:3
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Perspektiv och utgångspunkter
  Perspektiv och utgångspunkter
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 1. Perspektiv och utgångspunkter. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:2
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Streets for co-presence?: Mapping potentials
  Legeby, A. Berghauser Pont, M. Marcus, L. Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium, UCL Bartlett School of Architecture. London, U.K., 2015.
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • The street: a key component for a less segregated city
  Legeby, A., Berghauser Pont. M. & Marcus, L. Mistra Urban Futures Paper 2014:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • The street: a key component for a less segregated city
  Legeby, A., Berghauser Pont, M. & Marcus, L. The Past, the Present and the Futures of the High Street Conference, UCL Bartlett School of Graduate Studies. London, U.K., 2014
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Unjust Urbanities: Spatially reinforcing patterns of segregation
  Olander, C. Master Thesis. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling

Projektmedlemmar

 • Ann Legeby

  Ann Legeby arbetar som Forskningsingenjör på Arkitekturskolan KTH inom forskargruppen Spatial Analys och Design.

  Kontakta mig
 • Meta Berghauser Pont

  Meta Berghauser Pont arbetar som forskare på Arkitekturskolan KTH inom forskargruppen Spatial Analys och Design och jobbar även på Arkitekturskolan i Delft, Nederländerna (TUD).

  Kontakta mig
 • Lars Marcus

  Lars Marcus är arkitekt och professor i Stadsbyggnad vid KTH, Kungliga Tekniska högskolan och leder bland annat forskargruppen Spatial Analys och Design.

  Kontakta mig
Micael Nilsson
Mari Tastare

Mari Tastare är projektledare på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad och har ansvarat för stadens arbete i projektet Dela(d) Stad.

Dela sidan

Share to Facebook Share to Twitter Email...