Styrelse

 

Från vänster: John Robinson, Olivia Bina, Roberto Sánchez-Rodríguez, Thomas Rosswall, Caroline Wanjiku Kihato, David Simon och Lyla Mehta. Saknas i bilden Katarina Pelin och Hans Ristner. Foto: Henrik Sandsjö

Olivia Bina. Forskningsledare och Vice Direktör vid Institute of Social Sciences vid University of Lisbon, adjungerad forskarassistent vid Dept of Geography and Resource Management vid Chinese University i Hong Kong

Lyla Mehta. Forskardocent vid Institute of Development Studies vid University of Sussex, Storbritannien, Gästprofessor vid Noragric, Norwegian University of Life Sciences.

Katarina PelinKommunchef, Båstads kommun

Hans Ristner, Senior Vice President, Business Development inom Corporate Strategy, Volvo Group

John Robinson. Professor vid Munk School of Global Affairs och School of Environment vid University of Toronto, Honorary Professor vid Institute for Resources, Environment & Sustainability vid University of British Columbia och Adjungerande Professor vid Copenhagen Business School

Thomas Rosswall, Ordförande. Tidigare Executive Director, International Council for Science (ICSU) och f.d. rektor, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Roberto Sánchez-Rodríguez, Vice Ordförande. Professor vid Department of Urban and Environmental Studies, El Colegio de la Frontera Norte

Caroline Wanjiku Kihato, Gästprofessor vid School of Architecture and Planning vid University of the Witwatersrand, Johannesburg, och Global Scholar vid Woodrow Wilson Center for International Scholars, Washington DC.
 

Ex-officiomedlemmar inklusive representanter från Sida och Mistra, Chalmers som värdinstitution för centret och ledarna för respektive Local Interaction Platform:

Johan Edman, Mistra
Anna Jarnehammar, Gothenburg Consortium
Fredrik Nilsson, Chalmers 
David Simon, Director, Mistra Urban Futures
Nayoka Martinez-Bäckström, Sida

Plattformsdirektörer:

Stephen G Agong, Kisumu
Mikael Cullberg, Gothenburg
Beth Perry, Greater Manchester
Warren Smit, Cape Town

Sekreterare:

Viveka Blomgren, Administrativ Chef, Mistra Urban Futures

 

Protokoll styrelsemöten

Här kan du läsa och ladda ner styrelseprotokollen från och med 2014.

 

Filer

  • Minutes Board meeting No 20, 21-22 March 2016
  • Minutes Board Meeting No 19, 23 Nov 2015
  • Minutes Board Meeting No 18, 1-2 Oct 2015
  • Minutes Board Meeting No 17, 11-12 June 2015
  • Minutes Board Meeting No 16, 3 March 2015
  • Minutes Board Meeting No 15, 27 January 2015
  • Minutes Board Meeting No 14, 25 November 2014
  • Minutes Board Meeting No 13, 22-23 September 2014
  • Minutes Board Meeting No 12, 18 June 2014
  • Minutes Board Meeting No 11, 14-15 April 2014