Lediga tjänster

Projektledare till Stockholmsnoden

Tjänsten utannonseras av Kungliga Tekniska högskolan, Universitetsförvaltningen i samarbete med Openlab. 

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Universitetsförvaltningens uppgift är att stötta universitets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är universitetsförvaltningen policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.
Om arbetsplatsen

Openlab är en verksamhet och en fysisk plats där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola  tillsammans med övriga partners, näringsliv, ideella organisationer, medborgare arbetar med utmaningar hämtade från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län.Målet är att bidra med innovativa förslag till lösningar på komplexa samhällsfrågor för den växande regionen genom nya interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsområden.

Projektbeskrivning

Under 2016 arbetades ett förslag till en Stockholmsbaserad nod för Mistra Urban Futures fram och som sedan antogs i mars 2017. Mistra Urban Futures utgörs av lokala plattformar i Göteborg, Skåne, Sheffield-Manchester, Kisumu, Kapstaden och nu i Stockholm där huvud uppdraget är att i samkunskapande processer, gemensamt och med ett reflekterande förhållningssätt, utveckla och använda kunskap för att främja omställningen till hållbara städer på lokal och global nivå. Stockholmsnoden som nu etableras bygger på den rikedom av initiativ och starka kunskapsmiljöer som finns i regionen och nodens huvudsyfte är att vara en neutral mötesplats där synergier och nya idéer växer fram. Nodens arbete kommer att drivas av de utmaningar som regionens aktörer identifierar gemensamt. Att driva projektet Stockholmsnoden handlar till stor del om att koordinera mångfalden av aktörer och initiativ. Administrativt är noden ett projekt på Openlab/KTH och drivs av en styrgrupp med representanter för ingående partners.

Arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du ansvara för projektet inför nodens styrgrupp. Du kommer ha ansvar för projektets ekonomi, verksamhetsplanering och genomförande, samt rapportering till styrgruppen och Mistra Urban Futures. En stor del av arbetet handlar om att driva och koordinera arbetet i Stockholm, t.ex. underlätta kommunikation mellan partners och nätverk och organisera möten/aktiviteter för dessa. Du har också ansvar för nodens externa kommunikation i regionen i samarbete med dess partners, t.ex. att den är synlig i hållbarhetsdiskussionen. Vidare är en central arbetsuppgift att representera noden inom Mistra Urban Futures, t.ex. delta i möten, aktiviteter och andra utbyten med de lokala plattformarna. 

Kvalifikationer

Vi söker en person med högskoleutbildning, gärna disputerad inom ett för projektet relevant ämne, till exempel stadsutveckling, miljöfrågor eller hållbar utveckling. Sökande ska ha kompetens och gedigen erfarenhet i projektledning och förvaltning, koordinering av stor bredd av aktörer, samt erfarenhet av kommunikativt arbete både internt och externt. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och bryggan mellan forskning och andra sektorer värderas mycket högt samt kunskap om Stockholmsregionens hållbarhetsarbete. Då Stockholmsnoden är en del i ett större internationellt nätverk krävs utmärkta kunskaper i engelska. Projektet kräver också ett starkt engagemang för samarbete och, helst, miljö- och samhällsfrågor. Personen skall behärska svenska såväl engelska i tal och skrift.  

Läs mer och ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Senast den 10 juni 2017. 
Frågor? Ivar Björkman, 08-790 8732

 

Lediga tjänster hos konsortiepartners 

Se gärna lediga tjänster-sidorna hos våra konsortiepartners Göteborgs universitet och Chalmers.

Dela sidan

Share to Facebook Share to Twitter Email...