city challenge wwf mistra urban futures

By Sabina Andrén on 10 Jul, 2017

Hur höjer städerna ribban i klimatarbetet? Med ett globalt klimatavtal på plats behöver vi drastiskt minska våra fotavtryck och samtidigt möjliggöra god livskvalitet. Städer har en nyckelroll. På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Världsnaturfonden WWF och Mistra Urban Futures reflekterade fyra svenska städer – Umeå, Göteborg, Uppsala och Malmö – kring lärdomar i klimatarbetet och vad som är nästa steg. WWFs Living Planet Report visar att mänsklighetens globala ekologiska fotavtryck överskrider planetens biokapacitet med över 50 %. Vi konsumerar alltså som om vi hade ytterligare en plane...

By Michael Oloko on 30 Jun, 2017

Kachok dumpsite in Kisumu which was a quarry depression to be filled up with some waste materials in the 1970s has become a nightmare in Kisumu City. Its relocation to other sites outside the City as a landfill has not been possible due to economic, social as well as political implications.

urban-rural blog mistra urban futures

By Gunilla Almered Olsson on 28 Jun, 2017

Food security is a vulnerable dimension of urban resilience and sustainability. At the same time, food security issues may form a basis for the re-establishment of links between urban and rural regions. However. this is often missing in the resilience and sustainability discourse.

By Jan Riise on 13 Jun, 2017

Strengthening place-based potential and opportunities may be a more productive strategy than a re-distribution of resources on a regional or national level when it comes to rural municipalities where depopulation is an everyday reality.